Policydokument

Policydokument

Vad har jag för rättigheter och skyldigheter som studerande vid Kvinnofolkhögskolan? Hur arbetar skolan med diskriminering? Hur fungerar antagningsprocessen? Här hittar du de viktigaste policydokumenten som berör studerande och arbetande vid Kvinnofolkhögskolan.

Den studeranderättsliga standarden består av de dokument där studerandes rättigheter och skyldigheter finns beskrivna, och även skolans skyldighet att informera studerande om dessa.

Skolans antidiskrimineringspolicy beskriver skolans förståelse av diskriminering och hur skolan arbetar mot diskriminering på skolan.

Antagningsprinciperna beskriver hur antagning till skolans kurser sker.

Skolans alkohol- och drogpolicy behandlar de regler som gäller vid alkohol- eller drogbruk på skolan.

Du kan även läsa om skolans allergipolicyIT-policymiljöpolicypolicy för arbetet med funktionsvariationerarbetsmiljöpolicy och kvalitetspolicy.