Övriga kurser

Övriga kurser

På Kvinnofolkhögskolan kan du läsa både längre och kortare kurser. Vi har så väl sommarkurser som helgkurser, liksom kurser som löper över terminerna.

Ny i Sverige? Längst ner på sidan hittar du information om SFI och Svenska från dag ett.

Korta kurser

Book club

Book club

UNA Gender group together with Kvinnofolkhögskolan are organizing a book club in English, about feminism.

Berättelser från Sápmi

Berättelser från Sápmi

Det finns många berättelser om Norden. Det finns många berättelser om oss, av oss själva och av andra. Hur lever vi tillsammans i en värld som rymmer flera världar? Vad säger de olika maktkritiska rörelserna i Sápmi?

Fortbildning

Ny i Sverige