Om oss

Kvinnofolkhögskolan är en feministisk folkhögskola, i centrala Göteborg. Här studerar kvinnor och transpersoner i olika åldrar, med olika bakgrund, mål och studievanor.

Vi har kurser på grundskole- och gymnasienivå och kurser inriktade på feministiska studier. Gemensamt för undervisningen på alla kurser är att den har genusperspektiv.

På folkhögskola sker studierna på ett lite annorlunda sätt än på många andra skolor. De bedrivs ofta i projektform i mindre grupper och utgår från kursdeltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter. Detta ger kursdeltagarna stora möjligheter att tillsammans påverka studiernas inriktning och innehåll.

Kvinnofolkhögskolan har sedan många år samverkat med organiserade folkbildare och feminister i Asien, Afrika, Latinamerika och andra delar av Europa. Dessa internationella kontakter gör det möjligt att jämföra villkor i olika delar av världen. Det sker även många samarbeten inom Sverige och skolans lokaler används nästan varje kväll av olika grupper aktiva inom feministiska rörelser. Vi erbjuder dessutom ett antal olika fortbildningar.