Profilkurser

Profilkurser

Berättelser från Sápmi

Berättelser från Sápmi

Det finns många berättelser om Norden. Det finns många berättelser om oss, av oss själva och av andra. Hur lever vi tillsammans i en värld som rymmer flera världar? Vad säger de olika maktkritiska rörelserna i Sápmi?