IT-policy

IT-policy

Kvinnofolkhögskolan är en feministisk folkhögskola som utgår ifrån att kön och makt har betydelse även när det gäller ny teknik. Digital teknik och kommunikationsteknik ska vara tillgänglig med en dynamisk kombination av både ansvar och frihet.

Tillgänglighet och delaktighet

 1. IT-teknik och -kunskap samt lokaler skall vara så lättillgängliga som möjligt.
 2. Alla på skolan ska beredas IT-utbildning vilket även inkluderar etik och upphovsrätt.
 3. Undervisning ska anpassas så att den sker efter olika deltagare och personals behov samt sker på deras villkor.
 4. Skolan ska underlätta för feministiska aktivister och grupper att ta del av de senaste verktygen och tekniken.
 5. Skolan ska bidra till att icke-privilegierade grupper får större tillgång till tekniken.
 6. Skolan ska anordna utåtriktade kurser till rimliga kostnader.
 7. Skolan ska underlätta för att flera skall kunna delta i samhällsdebatter, blir mera aktiva som medborgare och producenter inom IT.
 8. Digital- och IT-bildning/utbildning ska i grunden underlätta för deltagare när de söker vidare till andra utbildningar och jobb.
 9. Globala och lokala feministiska kontakter och samarbeten skall underlättas genom IT-tekniken

Ansvar

 1. Kreativitet och skapande med text, ljud, bild, film, musik är tack vare den nya tekniken mer tillgänglig än någonsin i mänsklighetens historia. Det är viktigt att vi alla är noga med att respektera andras texter, bilder, musik, m.m. Håll dig alltid till lagar och bestämmelser när det gäller upphovsrätt och skydd av andras verk.
 2. Inköp och utveckling av teknik skall huvudsakligen styras av personalrådet. Det är även viktigt att kursdeltagare har inflytande över skolans teknikutveckling. IT-ansvarigs ansvar är att underlätta och genomföra denna demokratiska ordning.
 3. Osynligheten och anonymiteten har drivit på näthat. Vissa grupper är särskilt utsatta då förtryck och diskriminering i samhället förstärks på internet. Att bedriva näthat är inte tillåtet.
 4. Det finns en lathund med IT-regler som alltid skall följas/beaktas vid användning av skolans maskinpark, nätverk och internetuppkoppling. Följer alla detta kan vi maximera nyttan av all inköpt teknik och programvaror. Detta minskar även negativ miljöpåverkan.