Regler och rutiner

Regler och rutiner

Vi tror att vi lyckas bäst med att skapa en bra studie- och arbetsmiljö om alla får vara med och ta ansvar. Det finns ändå några regler och rutiner som växt fram under åren och som är viktiga att känna till för dig som finns på skolan som kursdeltagare eller tillfällig besökare.

De viktigaste reglerna och rutinerna på skolan kan du läsa om under Policydokument. Här finns bland annat information om vilka rättigheter och skyldigheter  du har som studerande, hur skolan jobbar mot diskriminering, hur skolan ska arbeta för en god arbetsmiljö, regler som gäller alkohol och droger och mycket annat.

Här är ytterligare några regler och rutiner som kan vara bra att känna till:

Lås & larm

Det är viktigt att du lär dig hur lås och larm på skolan fungerar. Information om detta ges i början av läsåret.

Rökning

Rökning är tillåtet utomhus, 5 meter bort från ventilation och entrédörr.

Städning

Personal, deltagare och de grupper som använder lokalerna på kvällstid har ansvar för att lokalerna är i ordning och städade. Personalen städar sina arbetsrum och expeditionen. Varje kurs ansvarar för städningen i sitt kursrum och delar på städningen i några av de gemensamma utrymmena. Föreningar och grupper gör i ordning lokalen efter sig, städar de gemensamma utrymmen som använts och diskar ev. disk. Skolan är miljödiplomerad vilket bl.a. innebär att vi har sopsortering.