Kvinnofolkhögskolans rektor i intervju i Arbetaren