Flickapriset 2022

Flickapriset 2022

Flickapriset går till en person eller organisation i Sverige som har gjort en extra insats för att synliggöra flickors rättigheter och motverka kränkningar av dessa – antingen i Sverige eller ute i världen.  

Kvinnofolkhögskolan tar med stolhet och ödmjukhet emot nomineringen till Flickapriset 2022. Kvinnofolkhögskolan bedriver ett enträget och fortgående arbete för att stärka kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter till studier och utveckling – sedan 1985.

flickapriset, folkbildning, kvinnofolkhögskolan, nominering, planinternationalsverige