Ansök

Vi har löpande antagning; vilket innebär att du kan söka fram till kursstart och har möjlighet att bli antagen så länge det finns platser på kursen.

Innan du blir antagen kommer du att kallas till ett informationsmöte (detta gäller endast de kurser som är på heltid). Läs mer om ansöknings- och antagningsprocessen.

LÄNK: Klicka här för att komma till ansökningsformuläret i Schoolsoft.

Du kan även ansöka här nedan

Ansök via webbformulär.

Kurserna Språket är inte glömt men raderna är brutna, Your Silence Will Not Protect You och Projektåret går endast att söka via Schoolsoft och inte via webbformuläret. Se information om respektive kurs under länkarna ovan för att söka.

Det går också att sända/lämna in en pappersansökan. En sådan hittar du hos expeditionen på skolan.

Telefon (expedition): 031-780 35 00
E-post: expedition@kvinnofolkhogskolan.se

Behandling av personuppgifter

Kvinnofolkhögskolans behandling av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet med förordningen är att skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Med personuppgifter avses enligt förordningen varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.