Ansök

Vi har löpande antagning; vilket innebär att du kan söka fram till kursstart och har möjlighet att bli antagen så länge det finns platser på kursen.

Nu kan du söka till höstens kursstarter i augusti 2019!

(Det finns också enstaka platser som går att söka om du vill börja på skolan redan nu – se till att välja rätt termin när du fyller i ansökan!)

Innan du blir antagen kommer du att kallas till ett informationsmöte (detta gäller endast de kurser som är på heltid). Läs mer om ansöknings- och antagningsprocessen.

Hur du ansöker

Det finns tre olika sätt att söka till våra kurser:

1.
Du kan skapa ett konto och fylla i formulär för den kurs du vill söka. Instruktioner hittar du i menyraden under ansökan.

Detta sätt att söka rekommenderar vi av följande anledningar:

  • Du får en överblick över din ansökan.
  • Du kan se statusen på din ansökan, exempelvis om du blivit antagen.
  • Skolan kan skicka meddelanden till dig, exempelvis kallelse till informationsmöte.
  • Du kan besvara meddelanden, exempelvis bekräfta din antagning eller meddela om du inte kan komma på informationsmötet.
  • Om du flyttar eller byter telefonnummer kan du ändra uppgifterna direkt i ditt kontot.

2.

Du kan även sända in en ansökan genom att fylla i vårt webbformulär. Tänk då på att du inte kommer ha samma möjligheter att följa din ansökan.

3.

Det tredje sättet är att sända/lämna in en pappersansökan. En sådan hittar du hos expeditionen på skolan eller i vår kursbroschyr.

Telefon (expedition): 031-780 35 00
Mail: kvinnofolkhogskolan(at)kvinno.fhsk.se

Behandling av personuppgifter

Den 25 maj trädde GDPR i kraft. Det pågår inom Kvinnofolkhögskolan en kontinuerlig anpassning till GDPR .
Kvinnofolkhögskolans behandling av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen. Syftet med förordningen är att skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Med personuppgifter avses enligt förordningen
varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.