Sammanhang för poesi

Sammanhang för poesi

– livet, kärleken och döden.

Kanske är du någon som sitter vid köksbordet och ser på disken som står på hög i diskhon. Barnens röster låter i bakgrunden och du känner plötslig att det finns ord, kanske till och med bilder, som bubblar upp bortom vardagen, en längtan som måste bli en dikt.

Eller så kanske du åker hem på spårvagnen/bussen och hör en konversation som klingar genom trafiken och kroppars rörelse i staden. Det låter för dig som fåglars prat i en storm och du önskar att du kunde fånga detta, att denna känsla och bild skulle bli till en dikt eller spoken word.

Eller så känner du att det finns en tyngd i luften, en känsla av slutgiltighet som oroar dina fingrar, det är tiden som vi lever i som oroar dig och du känner att ord som hamnar mellan springorna och glappen är nödvändiga att formulera och du söker dess form i en dikt.

Kanske har du aldrig skrivit poesi, lyssnat på spoken word eller sett skönheten i skrivandet men idag känner du dig annorlunda och idag är dagen för att prova något nytt.

Kursen går över två terminer och är en distanskurs, men med vissa fysiska träffar, två gånger på hösttermin och två gånger på vårtermin, träffas vi på skolan. Kursen går på 25% och är en del av skolans block Feministiska studier där du kan läsa en eller kombinera flera kurser. 

Vi spårar livet, kärleken och döden i poesin. Det är i poesin det stora och det lilla möts. Vi diskuterar också poesins roll i samhället. Vi kommer att jobba med både samtida och klassisk poesi samt andra former som spoken word.

Ansökan är stängd.

Tider

16 augusti – 19 december 2023
8 jan – 7 juni 2024

Fysiska träffar

Vi träffas på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg 4 gånger under året.
Lördag 9/9
Lördag 9/12
Lördag 20/1
Lördag 4/5

Distansträffar

Vi träffas på distans på tisdagar udda veckor kl 17.30-19.00
Första träffen äger rum tisdag den 29/8.
Träffarna sker på Google Meet.