Regnbågens sång

Regnbågens sång

En fortbildning för de som är intresserade av att lära sig mer kring området HBTQ och heteronormativitet. Fortbildningen har som sin utgångspunkt filmen Regnbågens sång, av Nasrin Pakkho.

Beskrivning

Fortbildningen ger dig en möjlighet att få nya kunskaper, diskutera bemötandefrågor och de värderingar som ligger till grund för er verksamhet. Den kan ge en bra start till ett mer inkluderande arbetssätt.

Målgrupper

Fortbildningen riktar sig främst till personalgrupper inom kommun och landsting, ideella organisationer samt utbildningar (Gy/Univ), men lämpar sig även för andra arbetsplatser där bemötande är en viktig del av arbetet.

Fortbildningen vänder sig också till de som är intresserade av att lära sig mer om området HBTQ och förstå vilka effekter det kan få om problemanalyser är gjorda utifrån en heteronormativ mall.

Medverkande

Nasrin Pakkho   Utbildad inom teater, utbildad som förändringsagent vid Göteborgs universitet. Har arbetat med utvecklingsarbete och social mobilisering av olika slag som folkbildare, producent, skådespelare, dramapedagog, filmare, manusförfattare och regisserat över 70 dokumentärfilmer. Hon har jobbat som pedagog på bl.a. folkhögskolor och kulturskolan.

Eva Warberg   Samhälls- och beteendevetare, lång pedagogisk erfarenhet, undervisar i bl.a. genuskunskap, interkulturella studier, religion och film. Har varit aktiv i olika internationella projekt inom folkbildningen.

Ur innehållet

”En dold del av svensk historia.” Så beskriver regissör Nasrin Pakkho filmen Regnbågens sång där HBTQ-seniorer från olika delar av Sverige berättar om sina liv och upplevelser. Filmen har visats på Göteborgs internationella filmfestival 2014 och West Pride 2014 samt även visats i flera andra städer.

Fortbildningen tar filmen som sin utgångspunkt och problematiserar de normer som utgår från att det endast finns två avgränsade kön och att det enda levbara livet är det heterosexuella. Om dessa normer sedan ligger till grund för hur olika verksamheter planeras är risken stor att några exkluderas och därmed inte behandlas likvärdigt.

3 olika alternativ

Alternativ 1: 2 timmar

Alternativ 2: Halvdag

Alternativ 3: Heldag

Det finns även möjlighet att skräddarsy en fortbildning efter era behov.

Om ni önskar kulturinslag kan även detta arrangeras av oss.