Föreläsning: Det könade valet

Föreläsning: Det könade valet

Det senaste valresultatet i Sverige visar att klyftan mellan hur kvinnor och män röstar fortsätter att öka. Hur olika är det i olika delar av landet, och vilken skillnad är det mellan riksdagsvalet, kommunalvalen och regionvalen? Vad kan klyftan bero på, hur har det sett ut genom historien och vilken betydelse har det för politiken, jämställdhetsarbetet och samhällets utveckling?

Professor Lena Wängnerud GU, som forskar kring politisk representation, korruption och oro när det gäller samhällets utveckling, ger oss en bild av läget.

folkhögskola, föreläsning, jämställdhet, kvinnofolkhögskolan, stödföreningen, val2022