Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Kvinnofolkhögskolans behandling av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet med förordningen är att skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Med personuppgifter avses enligt förordningen varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.