Webbformulär

Ansökan2
Några hållpunkter kan vara: • Arbetsplats eller annan verksamhet där dessa kunskaper kan användas • Hur skulle du vilja arbeta med dessa frågor? • Vad förväntar du dig av kursen? • Tidigare erfarenheter som du finner relevanta