Vårdbiträde med inriktning mot jämlik hälsa och vård

Ansökan är stängd. 

Dagens arbetsmarknad efterfrågar vårdpersonal, så det finns gott om arbetstillfällen för utbildade vårdbiträden. Coronapandemin har visat på såväl behov av tillräckligt god grundutbildning inom äldreomsorg, hemtjänst och kommunal sjukvård som av etik och mänskliga rättigheter inom vårdens arbetsfält.

Kursen riktar sig till dig som vill utbilda dig till vårdbiträde med tillämpad kunskap inom jämlik vård och hälsa.

Sök till vår kurs i vård och omsorg med särskild inriktning mot jämlik hälsa och vård och studera i en skola för kvinnor och transpersoner. Samtliga kurser har genusperspektiv.

Kort text: 

Efter kursen kan du arbeta som vårdbiträde inom äldrevård, hemtjänst och kommunal sjukvård med specialisering mot jämlik vård och icke-diskriminering. 

 • Du kan läsa kursen som en del av din gymnasieutbildning.
 • Efter kursen har du möjlighet att fortsätta till undersköterska.
 • Efter kursen har du nära till anställning.

Innehåll:

I den nya versionen av Vård och omsorgsprogrammet med vårdbiträdesinriktning ingår följande kurser:

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1. 100p
Social omsorg 1. 100p
Omvårdnad 1. 100p
Hälso- och sjukvård 1. 100p
Psykologi 1. 50p
Psykiatri 1. 100p
Anatomi och fysiologi 1. 100p
Geriatrik och gerontologi 100p
Samhällskunskap 50p.

Sammanlagt 800 poäng. Eventuellt svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 om deltagaren inte har det sen tidigare.

Under kursen kommer du bland annat få lära dig grundläggande kunskaper om:

 • hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning
 • vård- och omsorgsvetenskap
 • äldreforskning
 • aktuell lagstiftning
 • internationella erfarenheter (WHO, GAP-minder, internationella konventioner med mera)
 • den ojämlika hälsan
 • mänskliga rättigheter och icke-diskriminering
 • färdighetsetik och bemötande
 • omotiverade skillnader i vården

Upplägg:

Studierna sker på dagtid på plats i skolan som ligger centralt belägen i Göteborg. Med reservation för ändrade förhållanden pga pandemin.

En period med yrkesinriktad praktik ingår i slutet av termin två. 

Så här ansöker du: Via Schoolsoft.
Studietakt: 100 % dagtid på skolan
Längd: 1 år

Kurstid: 16 augusti 2021 – 10 juni 2022.
Ht 2021 – 16 augusti till 17 december.
Vt 2022 – 10 januari till 10 juni.

Ansök senast: Löpande antagning
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå

Kostnad: 900 kr/termin. Avgiften täcker visst kursmaterial, försäkring, besök vid utställningar, kaffe/te, osv.

Kursen kan läsas som en del i grundläggande gymnasiebehörighet.

Kontaktperson: Paula Munteanu Carlsson
E-post: paula.carlsson@kvinnofolkhogskolan.se 
Telefon till Kvinnofolkhögskolans expedition: 031-780 35 00

Ansök