Resursteamet

Resursteamet

På Kvinnofolkhögskolan finns ett Resursteam bestående av:

Linda-Sara Palhm, Kurator

Paula Cardozo, Studie- och yrkesvägledare

Mafalda Ruiz och Parvaneh Hajilou, Stödpersoner

Jill Abelsson, Specialpedagog

Syftet med Resursteamet är att samla de personer på skolan som arbetar med att hjälpa deltagarna på olika sätt, så att de vid behov ska kunna samarbeta kring vissa frågor.

Resursteamet har även en ”stödstuga”, Röda Rummet, som ligger i biblioteket. Där kan du som deltagare träffa personer från Resursteamet, ställa frågor, få hjälp med olika saker osv.

Resursteamet har tystnadsplikt.