Studerandeinflytande

Studerandeinflytande

Det är viktigt att du som studerande har möjlighet att påverka dina studievillkor och din studieomgivning. Som kursdeltagare på Kvinnofolkhögskolan har du tillgång till flera olika sätt att påverka din kurs och skolan i stort.

Kurstid

Varje vecka har deltagare inom en kurs möten (kurstid) för att diskutera frågor som är aktuella för just den kursen. Här diskuteras även frågor som ska tas upp i kursrådet, och hur kursen ställer sig till dessa. Under läsårets gång får ni på kurstid också pröva på olika sorters mötestekniker.

Kursråd

Varje termin väljer alla kurser två kursrådsrepresentanter som har möten varje vecka. Under kursrådet diskuteras frågor som kurserna anser är viktiga för hela skolan. Kursrådet har även en egen budget och utformar en del skolgemensamma aktiviteter. Rådet har roterande mötesfunktionärer. Kursrådet utser dessutom två representanter till skolans styrelse.

Arbetsgrupper

Kursdeltagare kan även ingå i olika arbetsgrupper, till exempel arbetsmiljögruppen, miljögruppen eller arbetsgrupper för olika temadagar.

Studerandeskyddsombud

Studerandeskyddsombuden får en utbildning i arbetsmiljö och representerar kursdeltagare i arbetsmiljöfrågor.

Studerandekåren

Under hösten 2011 startades en studerandekår under Sveriges förenade studentkårer (SFS). Kåren utgörs av de studerande som är medlemmar och driver frågor som medlemmarna beslutar om. Tillsammans med andra studerandekårer kan studerandekåren arbeta med elevfackliga frågor, till exempel frågor som rör studiemedel eller studeranderätt.

Stormöten

Vem som helst kan sammankalla till ett stormöte för personal och deltagare där frågor som berör hela skolan diskuteras och beslutas.

Mer information

Mer information om studerandeinflytande hittar du under Studeranderätt.