Kvinnofolkhögskolans bibliotek

Kvinnofolkhögskolans bibliotek

Vårt fina bibliotek ligger mitt i skolan på plan två. Det är omöjligt att inte hitta hit. Biblioteket är öppet för skolans deltagare, personal samt för stödföreningsmedlemmar. Övriga besökare kan läsa vår litteratur på plats i biblioteket.

I biblioteket finns både fack- och skönlitteratur. Inom facklitteraturen ligger tyngdpunkten på ämnesområdet genus och inom skönlitteraturen dominerar författare som är kvinnor.

I biblioteket finns datorer och plats för studier. Dessutom finns en bibliotekarie som gärna hjälper till med informationssökning och litteraturtips.

Sök böcker

I vår katalog (sidan öppnas i ny flik) kan du söka efter böcker.

Låna på vårt bibliotek

De flesta böcker och tidskrifter i biblioteket är till utlån. Instruktioner om hur du lånar finns i biblioteket och du kan alltid be bibliotekarien om hjälp.

En mindre avdelning i biblioteket innehåller referenslitteratur. Dessa böcker får inte lånas hem och är märkta med en särskild etikett. Vi har också ett stort sortiment tidskrifter och ett antal dagstidningar i en specifik avdelning.

Lånetiden är fyra veckor. Därefter går det bra att göra omlån, om det inte är stor efterfrågan på boken.

Bibliotekarie

Gunilla Halvarsson

gunilla.halvarsson@kvinnofolkhogskolan.se