Kvinnofolkhögskolans bibliotek

Kvinnofolkhögskolans bibliotek

Vårt fina bibliotek ligger mitt i skolan på plan två. Det är omöjligt att inte hitta hit. Biblioteket är öppet för skolans deltagare, personal samt för stödföreningsmedlemmar. Övriga besökare kan läsa vår litteratur på plats i biblioteket.

I biblioteket finns både fack- och skönlitteratur. Inom facklitteraturen ligger tyngdpunkten på ämnesområdet genus och inom skönlitteraturen dominerar författare som är kvinnor. I biblioteket finns några datorer och plats för studier.

Låna på vårt bibliotek

De flesta böcker och tidskrifter i biblioteket är till utlån. Instruktioner om hur du lånar finns i biblioteket och du kan alltid be personalen om hjälp.

En mindre avdelning i biblioteket innehåller referenslitteratur. Dessa böcker får inte lånas hem och är märkta med en särskild etikett. 

Lånetiden är fyra veckor. Därefter går det bra att göra omlån, om det inte är stor efterfrågan på boken.