Söka information

Du kan hitta användbara och granskade källor på sidan Användbara källor. De olika samlingssidorna och databaserna är uppdelade efter ämnesområde, men på att vissa sidor kan täcka fler än ett område, och uppdateras regelbundet.

Källkritik

Det är viktigt när du gör ett arbete och ska använda dig av källhänvisningar att källorna är pålitliga. Därför behöver du noga granska dina källor och fråga dig om det du läser/ser verkligen är sant.

Det finns olika typer av källor som du bör värdera. Det finns då källor som har högsta värdet i trovärdighet därför att de kommer direkt från händelsen/originalet. Ha alltid detta i åtanke när du ser över en källa.

 • Förstahandskällor
 • Primärkällor
 • Urkund

Det finns även källor som återberättas för dig genom någon annan person i skriven text, bilder, film eller från webben. Dessa kallas för:

 • Andrahandskälla
 • Sekundärkälla
 • Berättande källa

Kom sedan ihåg att alltid ställa källkritiska frågor:

 • Vem?
 • Varför?
 • Hur?
 • När?
 • Jämför och fråga: Finns det andra sätt att se? Finns tendens?
 • Och viktigast av allt: Varifrån kommer källan?

Du kan också gå in på Skolverket och läsa om källkritik. Här hittar du ett länkbibliotek med granskade och trovärdiga källor som du med fördel kan använda dig av när du söker material till din arbeten.

Stadsbibliotekets databaser

Om du har lånekort vid Göteborgs stadsbibliotek har du tillgång till en stor mängd databaser. En del kräver att man sitter vid en dator på något av stadens bibliotek, men de allra flesta kan man använda hemifrån.