Användbara källor

Användbart för uppsatser/projektarbete

APA – Lathund, en guide till referensskrivning.

 

Bibliotekskataloger

Bibblan, Kvinnofolkhögskolans bibliotekskatalog.

Gotlib, Göteborgs Stadsbiblioteks katalog.

Gunda, Göteborgs universitetsbiblioteks katalog.

Libris, Sveriges nationella bibliotekskatalog. Här söker du i sortimentet på alla Sveriges högskole- och universitetsbibliotek, samt på flera andra bibliotek.

 

Filmer

Filmarkivet.se, här finns kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm, som speglar ett svenskt århundrade i förvandling och framväxten av dagens samhälle.

 

Genusvetenskap

Tidskrift för genusvetenskap, här kan du söka artiklar utifrån ämnesintresse. Tidskrifterna finns i magasin, prata med bibliotekarien om du vill låna.

Nationella sekretariatet för genusforskning, en central aktör på genusforsknings- och jämställdhetsfältet.

 

Historia

Forum för levande historia, en myndighet med uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.

 

Konst och kultur

Google arts and cultureinnehåller över 1200 ledande museer och arkiv.

Europeana collections – det eroupeiska kulturarvet, en tjänst vars mål är att göra Europas kulturella och vetenskapliga arv tillgängligt.

 

Länder/Politik

SO-rummet, en digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.

Världshälsoorganisationen (WHO), har som huvudsyfte att se till att alla människor ska uppnå en så god hälsa som möjligt.

Globalis, en interaktiv världskarta där du själv skapar egna kartor och grafer samt hittar information om länder, konflikter, avtal och mycket mer.

Världskoll, drivs av Svenska FN-förbundet.

Landguiden, en resurs från Utrikespolitiska institutet, där du kan söka fakta om länder. Den finns på alla skolans datorer.

Politiken.se, innehåller artiklar etc. med politiskt innehåll. Kräver inloggning på Folkbildningsnätet.

 

Matematik

Matteboken.se, ett verktyg för att studera matte här på nätet.

Wolfram alfa, en mattedatabas som även innehåller flera andra ämnesområden.

 

Natur

Folkhälsomyndigheten, en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa.

Forskning & Framsteg, om astronomi och fysik, miljö och ekologi, energi och teknik, medicin och psykologi, djur och natur, historia och arkeologi, filosofi och etik, språk och kognition, kultur och idédebatt, samhällsvetenskap och ekonomi.

Globala Målen för hållbar utveckling, FN:s utvecklingsagenda, utformade för att möta de ekonomiska, sociala, kulturella och ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling.

Supermiljöbloggen, en sida med aktuella nyheterna om miljö och klimat.

svensktvatten.se, om Sveriges vatten.

1177.se, fakta, råd och allmän information om hur hälso- och sjukvård.

 

Onlinegranskning

Viralgranskaren, granskar och analyserar nyheter och internetfenomen.

Tin eye – här kan du kolla en bilds äkthet.

 

Statistik

Statistiska centralbyrån, ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik.

Brottsförebyggande rådet, ansvarar för den officiella rättsstatistiken och analysera dess källor.

 

Svenska/svenska som andraspråk

hejsvenska.se, ett interaktivt stöd för svenskinlärning.

Svenska satsdelar, kurs om satslära och satsdelarna i svenska språket.

digitalasparet.se, språkträning för SFI, svenska för invandrare och SAS, svenska som andraspråk.

 

Uppslagsverk

Bibblan guidar, leta själv upp den databas du behöver. Här finns en sammanställning av databaser och informationskällor av referenskaraktär lämpliga för folk- och gymnasiebibliotek.

Folkbildningsnätet, här kan du hitta information inom olika områden och pedagogiska resurser.

Länkskafferiet, länkar till 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser som passar bra för skolarbete.

Ne.se, internetversionen av uppslagsverket Nationalencyklopedin. Den finns på alla skolans datorer.

Wikipedia, här är det allt från vanliga internetanvändare till forskare som kompletterar med information, glöm då inte att dubbelkolla informationen.

Ansök