Stödföreningens stadgar och protokoll från senaste årsmötet

Dags för årsmöte!

Välkommen på årsmöte i stödföreningen kl 18:00 den 9 september 2021.
Anmäl dig till mötet på kvi.stodforening@kvinnofolkhogskolan.se

Här du ladda ner dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan inför mötet.

Dokument:

Välkommen!


Stadgar

Kvinnofolkhögskolans stödförenings stadgar hittar du här: Stadgar.stödföreningen.pdf

Tidigare årsmötesprotokoll

Protokollet från årsmötet 2018 finns att läsa här:
Protokoll årsmöte 2018 stödföreningen

Ansök