Stiftelse- och skolstyrelse

Stiftelsestyrelsen

Susanne Fransson, ordförande

Katarina Hultin

Lena Kulin

Helena Neikter

Fredrika Lagergren Wahlin

Anna Westerståhl

Zakia Khan

Ewa Olsson

Anna Brunlöf

Eva Lindholm

Marja-Leena Lampinen

Skolstyrelsen

Eva Nikell, ordförande

Berit Larsson

Lena Ulrika Rudeke

Mariya Voyvodova

Pia Laskar

Patricia Martinez

Eva Olofsson

Eva Lindholm

Marja-Leena Lampinen

Ansök