Stiftelse- och skolstyrelse

Stiftelsestyrelsen

Susanne Fransson, ordförande

Katarina Hultin

Zakia Khan

Lena Kulin

Fredrika Lagergren Wahlin

Marja-Leena Lampinen

Eva Lindholm

Helena Neikter

Anna Westerståhl

Från stödföreningen:

Ewa Olsson

Anna Brunlöf

Skolstyrelsen

Eva Nikell, ordförande

Kerstin Alnebratt

Marja-Leena Lampinen 

Berit Larsson

Pia Laskar 

Eva Lindholm 

Patricia Martinez 

Eva Olofsson

Lena Ulrika Rudeke

Mariya Voyvodova