Anna Moffet Spak

Anna var en viktig person för alla som har arbetat och fortfarande arbetar på Kvinnofolkhögskolan.

Hon var med när Kvinnofolkhögskolan i Göteborg startade i början av 1980-talet. 1985 blev hon skolstyrelsens första ordförande och hon satt sedan antingen i skolstyrelsen eller i stiftelsestyrelsen resten av sitt liv. Anna arbetade under sitt yrkesverksamma liv som advokat på Allmänna advokatbyrån och med sin juridiska bakgrund var hon till ovärderlig hjälp vid t.ex. formulering av stiftelsestadgar, arbetsordningar, reglementen och avtal. Hon fungerade som en viktig rådgivare åt de olika rektorer som roterade under skolans första period. Hennes utgångspunkt i arbetet med att stärka kvinnors ställning i samhället var att kvinnor måste få en gedigen utbildning.

Annas arbete för att stärka kvinnors möjlighet att göra egna val visade sig på många sätt på skolan. Hon var medarrangör i flera kortkurser om vardagsjuridik, t.ex. helgkursen Mitt, ditt, vårt- samlevnadsjuridik 1986. När deltagare på skolan hade problem med skilsmässor, vårdnadsfrågor, hyreskontrakt eller försäkringar fungerade Anna genom alla åren som juridisk rådgivare.

Annas intresse för internationella frågor var stort. Hon var aktiv medlem i Kvinnofolkhögskolans internationella förening och deltog i flera resor, bland annat Indienkursens resa 1989 då kvinnorörelsen i Indien studerades. Sent ska vi glömma redovisningen av denna kurs där deltagarna hade byggt upp en hel indisk gatumiljö och där Anna gestaltade en fattig stenarbeterska. 1990 besökte delar av personal och styrelser Berlin för att studera kvinnors organisering. Anna deltog livligt i alla studiebesök. Varje gång vi skulle välja resmål för den internationella kursen på skolan propagerade hon för att resan skulle gå till Europa. Nu har detta äntligen blivit verkligt genom kursen Genuståget.

Annas intresse för teater och litteratur gjorde också avtryck i flera aktiviteter på skolan. Bl.a. deltog hon i flera teaterprojekt, t.ex. i det svenska uruppförandet av pjäsen Emma Goldman, där hon spelade fabriksarbeterskan Jenny och agitatorn Johan Most. Hon deltog i flera bokcirklar arrangerade av skolans stödförening, och bidrog där till att det blev hög klass på bokvalet och att diskussionen höll en intellektuell spänst. Tillsammans med Ast Heyman startade hon även Bokstödet, en boksamling som belyser kvinnofrågor och sociala frågor i Sverige under 1900-talet. Boksamlingen fyller nu ett helt rum och kommer att förvaltas av skolans stödförening.

Att synliggöra kvinnors liv och verksamhet var en av Annas ledtrådar. När Kvinnofolkhögskolan startade forskarcirkeln Fruarna i Göteborgs äldsta hus, som handlade om fruar till landshövdingar i Göteborg från 1600-talet till nutid, var hon med som forskare och författare till en bok med samma namn.

Anna tyckte om att arbeta praktiskt med politiska frågor. Därför var hon också engagerad i olika organisationer. Till sin död var hon verksam i den ideella föreningen Boihop som hade sin utgångspunkt i tre kortkurser under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet på Kvinnofolkhögskolan: Bygga och Bo (ihop) på kvinnors villkor.

Utanför Kvinnofolkhögskolan var Anna aktiv i olika sociala projekt. Under 1960-talet startade hon ihop med flera andra socialt engagerade GFHL, Göteborgsföreningen för hjälp åt läkemedelsmissbrukare. Med inspiration från utlandet var hon också med och startade stiftelsen HWH, Half Way House, som blev ett boende för unga människor som var på väg ut ur sitt missbruk, men inte nått ända fram till målet, ett liv helt utan droger.

Annas nyfikenhet och livliga intellekt visade sig i antalet kortkurser hon deltog i. Det kunde handla om Elin Wägner, mineralogi, kvinnors hälsa eller filosofi.

Sitt kreativa sinne för lek och spel fick Anna utlopp för som en återkommande festfixare. Hon var en av arrangörerna till det oförglömliga 21:a seklets första internationella kvinnokonvent för patriarkatets avskaffande. De uppåt 60 deltagarna i denna sekelskiftesfest blev ålagda att klä ut sig och föreställa olika kända kvinnor genom historien. Anna föreställde den kinesiska aktivisten, poeten och hjältinnan Ch’ui Chin. Ett antal fester med spelhålor har också haft Anna som idégivare och arrangör.

Vi saknar Anna på Kvinnofolkhögskolan, hennes intresse och djupa engagemang för kvinnors livsvillkor, hennes rättskänsla, hennes goda råd, hennes estetiska sinne, hennes livliga intellekt och kritiska sinne. Hon har varit en förebild för många av oss.

Agneta Wirén

Ansök