Stiftelsen

Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan är skolans huvudman och har en styrelse med säte i Göteborgs kommun.

Stiftelsestyrelsen består av elva ledamöter. Nio ledamöter väljs av stiftelsens årsmöte och två ledamöter väljs av Kvinnofolkhögskolans stödförenings årsmöte. Stiftelsestyrelsen utser årligen en skolstyrelse som har det löpande ansvaret för driften av folkhögskolan och för förvaltningen av skolans tillgångar. Skolstyrelsen sammanträder 4-5 gånger per år. I styrelsemötena deltar representanter för skolans personal och deltagare.