Stiftelsen

Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan är skolans huvudman och har en styrelse med säte i Göteborgs kommun.

Stiftelsestyrelsen består av elva ledamöter. Nio ledamöter väljs av stiftelsens årsmöte och två ledamöter väljs av Kvinnofolkhögskolans stödförenings årsmöte. Stiftelsestyrelsen utser årligen en skolstyrelse som har det löpande ansvaret för driften av folkhögskolan och för förvaltningen av skolans tillgångar. Skolstyrelsen sammanträder 4-5 gånger per år. I styrelsemötena deltar representanter för skolans personal och deltagare.

Stiftelsestyrelsen

Susanne Fransson, ordförande

Katarina Hultin

Helena Neikter

Fredrika Lagergren Wahlin

Anna Westerståhl

Zakia Khan

Ewa Olsson

Anna Brunlöf

Eva Lindholm

Marja-Leena Lampinen

Helena Leufstadius

Ulla Holmlid

Skolstyrelsen

Eva Nikell, ordförande

Berit Larsson

Lena Ulrika Rudeke

Pia Laskar

Patricia Martinez

Eva Olofsson

Eva Lindholm

Marja-Leena Lampinen

Eva Eckerman

Lillemor Dahlgren