Bild: Elin Hjerthén Originalfoto: Dagmar Schultz

Your Silence Will Not Protect You: Projektåret (25%)

OM KURSEN

På vilka sätt upprätthålls maktstrukturer inom språket?
Hur ser relationen ut mellan tid, rum, förtryck och handling?
Hur kan vi skapa kollektiva platser där vi både kan dela våra egna skrivprojekt med varandra och hitta gemensamma projekt?

Your Silence Will Not Protect You: Projektåret är en skrivarkurs för dig som vill jobba med litterära projekt tillsammans med andra och samtidigt utforska frågor om språk, form och makt.

Kursen riktar sig till dig som redan har gått ett år på Your Silence Will Not Protect You eller har andra erfarenheter av skrivande och feminism som kan ses som liknande.

“For those of us who write, it is necessary to scrutinize not only the truth of what we speak, but the truth of that language by which we speak it.”

Allmänt

Your Silence Will Not Protect You: Projektåret undersöker vi frågor kring språk, makt, form och motstånd i relation till vårt eget och andras skrivande.
Med hjälp av seminarier, grupphandledning och arbete i individuella och kollektiva projekt undersöker vi möjligheten för motstånd inom språket. Kursen lånar sitt namn från författaren och aktivisten Audre Lordes tal The Transformation of Silence into Language and Action (1977).

Innehåll

På vilka sätt har litterära former fungerat som en exkluderingsprocess? Vilka former har historiskt uteslutits på grund av vilka kroppar som burit dem?
Hur har skrivande människor/sociala rörelser skapat nya formmässiga strategier för att försöka skriva mot makten trots att språket är makten? Vilka svårigheter upplever du i ditt eget skrivande, vad är omöjligt att skriva och varför?

Kursen tar avstamp i postkolonial, feministisk teori, kollektivitet och i folkbildning som pedagogisk erfarenhet. Vi väver samman teori med praktik genom skrivandet och genom skrivövningar, grupphandledning, seminarier och kollektiva arbeten. Exempel på teman är ”subjekt” eller ”temporalitet”. Temana förankras genom litteraturvetenskapliga studier samt genom de frågeställningar och erfarenheter som kursdeltagare och lärare tar med sig.

Vana vid internet och tillgång till dator är ett krav, liksom möjlighet att delta vid ett antal helgträffar.

Upplägg

Kursen ges på 25 % studietakt över ett år.
Tre fysiska träffar sker på skolan (två av dem sker lördag- söndag och en sker söndag- måndag) och däremellan läser du och skriver på distans.

Möt Nioosha Shams som undervisar på kursen.

Ansök så här:

Kursen tar nu emot ansökningar inför kursstart hösten 2021. Sista ansökningsdag är den 17 maj.

Om du inte har gått kursen Your Silence Will Not Protect You kan du söka till den också samtidigt. Ange en prioriteringsordning i så fall då du inte kan antas till båda kurserna samma år.

Du som har gått Your Silene Will Not Protect You har förtur till Projektåret framför andra sökande. Söker många ur den gruppen kommer lottning att avgöra vilka som tas in. Kursen är även öppen för sökande som inte har gått Your Silence Will Not Protect You, som då antas i mån av plats.

1 Fyll i ansökan här

(Du kan även välja att söka kursen genom att mejla in dina personuppgifter, brev och eventuell text till katja.timgren@kvinnofolkhogskolan.se)

2. Har du gått Your Silence Will Not Protect You så skriver du ett brev enligt anvisningarna här. Brevet behövs för att vi ska kunna se att du har (en idé till) ett eget skrivprojekt då det är nödvändigt för att du ska kunna antas till kursen.

Har du inte gått Your Silence Will Not Protect You så skriver du ett brev enligt de här anvisningarna istället och skickar även med en skönlitterär text.

3. Brevet (och i de fall du ska skicka in text även texten) laddar du upp digitalt via kontot du skapar när du söker kursen. Om du istället väljer att söka kursen genom att maila lägger du med dessa i mejlet.

Studietakt: 25 %

Längd: 1 år

Kurstid: 16 aug 2021 – 17 dec 2021 10 jan 2022 – 13 maj 2022

Studiestödsnivå (CSN): Nej

Kostnad: 500 kr/termin

Kontaktperson: Katja Timgren, katja.timgren@kvinnofolkhogskolan.se

Ansök