SFI

Sfi – läs och skrivträning, för dig som inte har gått i skolan i ditt hemland

Den här kursen är för dig som inte kan läsa och skriva på ditt modersmål.

Vi lär oss att läsa och skriva på svenska. Du får grunder i svensk grammatik och träna på att berätta, fråga och förstå kommunikation på svenska.

Första steget är att lära sig skriva det latinska alfabetet och att förstå enkla ord på svenska.

Därefter skapar vi meningar och tränar på att berätta vad som händer i ditt liv idag, vad som hände igår och vad som ska hända imorgon utifrån Skolverkets kursplan för sfi.

Vi arbetar mest med penna och papper – till stöd har vi Ipads med alfabetsövningar. Så småningom kan vi ta oss an uppgifter på datorer.

Du är också välkommen om du gått lite i skolan i ditt hemland, men känner dig osäker på att läsa och skriva. Vi försöker att möta varje deltagare på hens nivå.

I klassrummet arbetar vi mycket tillsammans och hjälper och stöttar varandra. När du har förstått en uppgift kan du hjälpa din kompis. Det är viktigt att stämningen i klassrummet är god och att vi alla visar varandra respekt och omtanke. Vi kommer alla att ha olika språk, kultur och religion.

Ansökan: Via vuxenutbildningen. Säg att du önskar studera på Kvinnofolkhögskolan. Ansökan till SFI görs på Rosenlundsplatsen 2.

Plats: Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28 B

Telefon till Kvinnofolkhögskolans expedition: 031 – 780 35 00 (vardagar 08.30-12.00)

E-post: expedition@kvinnofolkhogskolan.se

Ansök