Omställning – Varför och hur?

Omställning – Varför och hur?

Klimat, miljö och feminism

Känner du också oro för vår jord? Har du kanske svårt att sålla i den konstanta strömmen av nyheter och funderar du på vad som egentligen är fakta i det svårnavigerade havet av information?

Vi lever i oroliga tider, inte minst när det kommer till klimatfrågan. Grön omställning, klimatkris, hållbar utveckling – alla dessa ord vi matas med – vad innebär de i praktiken? Och går det att anlägga ett feministiskt perspektiv på ämnet?

Kvinnofolkhögskolans stödförening bjuder in till fyra kvällar om dessa ämnen ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv! Ta chansen att fördjupa dina kunskaper om en av vår tids viktigaste frågor, både ur ett globalt och ett lokalt perspektiv, ställa frågor och diskutera! 

Kursen är framtagen i samverkan och på initiativ av S-kvinnor i Göteborg.

Anmälan

Anmälan görs via e-post till: expedition@kvinnofolkhogskolan.se, ämne “Kortkurs”.

Vänligen ange ditt namn och personnummer, samt vilken/vilka kurser du vill delta i.

Träffar

15 februari 2023 kl. 18 – 20.30: VAD ÄR PROBLEMET, VAD ÄR DET SOM HÄNDER?

Ulla Holmlid tar upp fakta om hur kretslopp styr livet på jorden, och beskriver vad forskningen just nu vet om planetens gränser, miljö och klimat. Ulla Holmlid är utbildad inom naturvetenskapliga ämnen och har varit lärare och rektor på bl.a. Kvinnofolkhögskolan.

1 mars 2023 kl. 18 – 20.30: FÖRENTA NATIONERNA OCH DE GLOBALA MÅLEN

Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, deltog under hösten 2022 i FN:s årliga konferens om de globala målen. Utifrån denna konferens och Agenda 2030 berättar hon om några av de målen med särskild tonvikt på mål 5 om jämställdhet. 

Annelie Börjesson var tidigare ordförande i Göteborgs FN-förening.

22 mars 2023 kl. 18 – 20.30: LOKAL HÅLLBARHET OCH OMSTÄLLNING – HUR SER PLANERNA UT FÖR GÖTEBORG?

Möt Karin Pleijel (MP), Hanan Baalbaki (S) och Gunvor Bergkvist (V) som alla är ledamöter i Göteborgs stads miljö- och klimatnämnd! De berättar om sitt arbete kring planerna för omställning och hållbarhet i Göteborg. Vad är positivt och hur ser problemen i staden ut ur ett hållbarhets – och jämställdhetsperspektiv?

Kurslitteratur:

Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Göteborgs stads budget 2023

5 april 2023 kl. 18 – 20.30: KLIMAT, KÖN OCH KONSUMTION – Hur kan vi göra det möjligt att leva hållbart i Norden?

Jimmy Sand är utredare på genussekretariatet i Göteborg, och författare till en till en nordisk forskningsöversikt, genomförd av NIKK, Nordisk information för kunskap om kön. Jimmy Sand berättar om denna översikt, som vill synliggöra och utmana könsstereotyper i förhållande till konsumtion och livsstil och bidra till förståelse för hur skillnader uppstår, förstärks och reproduceras. 

Kurslitteratur:

Klimat, kön och konsumtion – en forskningsöversikt med genusperspektiv på hållbara livsstilar

Kvällarna är gratis och öppna för alla.  Det kommer att finnas fika. 

Snabbinfo

Kurstid: 15 februari – 5 april 2023

Träffar: Fyra onsdagar, klockan 18.00 – 20.30

Längd: Fyra träffar á 2,5 timmar.

Kostnad: Kostnadsfritt

Kontaktperson: mariya.voyvodova@kvinnofolkhogskolan.se

Telefon till skolans expedition: 031-780 35 00

Plats: Kvinnofolkhögskolans matsal. Ingång via Kryssdäcket, Masthuggstorget

Anmälan: Anmälan görs via mail, ämne ”Kortkurs” till expedition@kvinnofolkhogskolan.se eller ring 031-780 35 00. Ange ditt namn och personnummer, samt vilken/vilka kurser du vill delta i.