Övergripande kursplanering

Övergripande kursplanering

Elfvinggårdens Skrivarverkstad – steg 2

Söndag 15/1, kl 11-14

En vintersaga – vi läser hemuppgiften
Plötsligt… kort skrivuppgift
Tankekarta över en välkänd person
Eva läser Maria-berättelsen
Genomgång inför hemuppgiften.
Diktläsare: Rita och Ulla

Söndag 5/2, kl 11-14

Omgestaltning – vi läser hemuppgiften
Uppgift: Vad är en resa för dig?
Några textexempel: Bodils Malmstens inledning till ”Priset på vatten i Finistère”, Tage
Danielsson ”Buss på villovägar”, tågresan ur ”Träkarlen”.
Genomgång inför hemuppgiften.
Diktläsare:

Söndag 26/2, kl 11-14

Min resa – vi läser hemuppgiften
Genomgång av textdisposition, styckeindelning, punktmarkering mm.
Kort skrivuppgift – med och utan punkt.
Genomgång inför hemuppgiften.
Diktläsare:

Söndag 12/3, kl 11-14

Plats och händelser – på väg mot skriven dramatik – vi läser hemuppgiften
Besök av Ninne Olsson, konstnärlig ledare på Oktoberteatern 1973-2019: Att skriva
dramatik.
Genomgång inför hemuppgiften.
Diktläsare:

Söndag 2/4, kl 11-14

Tidsmarkörer – vi läser hemuppgiften
Vad utmärker en tidsmarkör? Vilka inslag kan levandegöra tidsmarkörerna (musik, film,
nyhetsinslag, bilder…)
Genomgång inför hemuppgiften.
Diktläsare:

Söndag 23/4, kl 11-14

Lyrik och prosa – Att läsa Nobel-pristagare: Bob Dylan, Abdulrazak Gurnah, Annie Ernaux –
skillnader och likheter?
Genomgång och diskussion
Kort skrivuppgift – ”Att skriva som…”
Genomgång inför hemuppgiften.
Diktläsare:

Söndag 14/5, kl 11-14

Text som påverkan – vad tänder en makthavare?
Besök av RD-ledamot: Ulrika Westerlund
Halvårsutvärdering

Halvårsavslutning – eventuell sommaruppgift och planer inför hösten