Kvinnofolkhögskolans stödförening

Välkommen som medlem i Kvinnofolkhögskolans Stödförening!

Kvinnofolkhögskolans stödförening är en ideell förening, öppen för alla kvinnor och transpersoner som vill stödja och utveckla Kvinnofolkhögskolan. Föreningen är partipolitiskt obunden. Verksamheten varierar från år till år och medlemmarna har möjlighet att påverka programmet. Årsmöte hålls varje år före april månads utgång. Vårutflykt, promenader och föreläsningar har anordnats de senaste åren.

Som medlem i Stödföreningen kan du registrera dig och få ett lånekort och tillgång till skolans bibliotek och övriga lokaler. Du kan också ta initiativ till att tillsammans med andra kvinnor bilda en grupp som använder skolan som sin mötesplats.

Vi i styrelsen hoppas att du vill delta i verksamheten. Kontakter med medlemmarna försöker vi ha genom tre medlemsutskick varje år, före och efter årsmötet samt i början av hösten. Dessutom kan du få information via mejl mellan utskicken. Genom skolans expedition kan du få kontakt med någon i styrelsen. Vi hälsar dig välkommen och hoppas du ska hitta vägen såväl till skolan som till föreningens verksamhet. Vi vill bli fler aktiva!

Välkommen!

Dags för årsmöte!

Välkommen på årsmöte i stödföreningen kl 18:00 den 9 september 2021.
Anmäl dig till mötet på kvi.stodforening@kvinnofolkhogskolan.se

—-

Här du ladda ner dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan inför mötet.

Välkommen!

Årsavgift

Årsavgiften till stödföreningen är 100 kronor och betalas in på PG 63 53 11-4

Stödföreningens styrelse

Agneta Wirén

Anna Brunlöf 

Parvaneh Hajilou

Birgitta Hermansson

Lina Hamdo

Ulla Reimers

Ewa Olsson

Ansök