Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans Minnes- och gåvofond

Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans Minnes- och gåvofond

Gåvor kan skänkas till allmänna ändamål inom ramen för det feministiska utvecklingsarbetet och Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans åtaganden.

Allmän gåva till Kvinnofolkhögskolans Minnes- och Gåvofond

Gåvor kan skänkas till allmänna ändamål inom ramen för det feministiska utvecklingsarbetet och Stiftelsens Kvinnofolkhögskolan åtaganden.

Gåvor kan skänkas till minne av en särskild kvinna och förgrundsgestalt inom kvinnorörelsen eller för allmänna ändamål inom ramen för det feministiska utvecklingsarbetet och Stiftelsens åtaganden.

Gåvor till Lilian Hultins minne

Lilian Hultin var en av Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans grundare. Utan henne hade Kvinnofolkhögskolan inte funnits. Lilians arbete var från 1970-talet och framåt helt inriktat på att stärka kvinnors ställning i samhället. Lilian var en idérik och handlingskraftig kvinna. Hon satte den politiska kampen högt i allt hon gjorde. Hon utgick alltid från människor i en kollektiv grupprocess. Hennes arbete präglades av att tillföra något för den enskilda människan och samtidigt påverka samhälleliga strukturer på kort eller lång sikt.

Lilians pedagogiska kunnande och valet att verka inom folkbildningen var hennes redskap i kampen. Hennes projekt var oftast uppbyggda så att de kvinnor som berördes av projektens mål själva deltog i processen. Hon verkade inom det rådande systemet och sökte alltid samarbete med viktiga samhällsinstitutioner.

Gåvor till Stina Sundbergs minne

Stina Sundberg var en av grundarna av Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan och verkade som skolans rektor under många år. Stina Sundberg var under hela sitt liv aktiv inom kvinnorörelsen, LGBT-rörelsen och den feministiska rörelsen. Hon var aktiv inom bland annat Kvinnohuset, Tjejfilm och Lesbisk Front. Stina värnade om de politiskt autonoma grupperna, de radikala, nydanande, fria feministiska/jämställdhetsaktiva grupper som verkar på den politiska arenan via konkreta och konstruktiva verksamheter.

Efter sitt rektorsuppdrag arbetade hon som kanslichef på RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) och som jämställdhetssamordnare för Västra Götalandsregionen.

Stina Sundberg var med och byggde upp Feministiskt initiativ tillsammans med feminister runt om i landet och blev Sveriges första öppet lesbiska kvinna på en partiledarposition.

Ge en gåva

Kvinnofolkhögskolans Minnes- och Gåvofond mottar tacksamt alla gåvor, stora som små.

Ge en minnesgåva

Med en minnesgåva hedrar du minnet av en närstående. En minnesgåva är ett alternativ till blommor i samband med begravning eller minnesstund.

Ge en hyllningsgåva

En hyllningsgåva kan skänkas när du vill uppvakta någon, t ex i samband med födelsedag eller avtackning.

Hur skänker du en gåva?

Betala in på Bankgiro 959-8194, och skriv “Minnesfonden” samt vilken typ av gåva du vill ge.

Du kan också Swisha till 123 346 1472.  Skriv ”Gåva” och ev. vilken fond du vill ge gåvan till. 

Ansök om medel ur

Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans Minnes- och Gåvofond

Ny utlysning öppnar fredagen den 8e Mars.

Medel ur Minnes- och Gåvofonden kan sökas för ändamål och aktiviteter som gagnar Kvinnofolkhögskolans kvinnopolitiska mål och ur de specifika minnes- och gåvofonderna till aktiviteter i Lilian Hultin eller Stina Sundbergs anda.