Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan

Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan

Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan är skolans huvudman och har en styrelse med säte i Göteborgs kommun.

Stiftelsestyrelsen består av elva ledamöter. Nio ledamöter väljs av stiftelsens årsmöte och två ledamöter väljs av Kvinnofolkhögskolans stödförenings årsmöte. Stiftelsestyrelsen utser årligen en skolstyrelse som har det löpande ansvaret för driften av folkhögskolan och för förvaltningen av skolans tillgångar.

Skolstyrelsen sammanträder 4-5 gånger per år. I styrelsemötena deltar representanter för skolans personal och deltagare.

STIFTELSESTYRELSEN

 1. Susanne Fransson
 2. Katarina Hultin
 3. Eva Olofsson
 4. Claudia Pedrini (2021-2023).
 5. Helena Leufstadius
 6. Ulla Holmlid
 7. Josephine Bladh
 8. Helen Engholm
 9. Irith Blum

Stödföreningen

Ingela Giss
Anna Brunlöf
Agneta Wirén (suppleant)

SKOLSTYRELSEN

 1. Eva Nikell
 2. Lena Ulrika Rudeke
 3. Helena Leufstadius
 4. Sara Bessa
 5. Berit Larsson
 6. Eva Olofsson
 7. Patricia Martinez
 8. Pia Laskar
 9. Aram Jajarmizadeh
 10. Saida Charafi
 11. Suad Darir