Publikationer

Här presenteras texter och publikationer av nuvarande eller tidigare medarbetare och deltagare på Kvinnofolkhögskolan.

Senast uppdaterad 20 september 2019

Litteratur

Böcker

Cresso Denise, Forsgren Elin, Linder Madeleine, Wirén Agneta, Handbok för syns skull. Pedagogiska förslag för vuxenutbildare, Göteborg: Kvinnofolkhögskolan, Socrates – Grundtvig III 2006

Forsgren Elin, Madeleine Linder, Wirén Agneta, Equal Visions. To Mix Visual Impaired and Sighted Students. A Handbook for Adult Education Organisors, Göteborg: Kvinnofolkhögskolan – 2006 Socrates – Grundtvig III 2006.

Hedberg Marie, Sundberg Stina m.fl., Studiecirkeln Kvinnorna i Göteborgs äldsta hus, Fruarna i Göteborgs äldsta hus.  Göteborg: Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan, 2005

Larsson Berit, Ljus och Upplysning äfven för kvinnan: kvinnors medborgarbildning i den svenska folkhögskolan 1868-1918, Göteborg: Anamma, 1997.

Larsson Berit, Agonistisk feminism och folklig mobilisering. Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Göteborg/ Stockholm: Makadam förlag, 2009.

Larsson Berit, Ett delat rum. Agonistisk feminism och folklig mobilisering – exemplet Kvinnofolkhögskolan, Göteborg/Stockholm: Makadam förlag, 2010. 

Wirén Agneta, Hollander Gunilla, Stenberg Lisbeth och Corley Kerri (red.), Kvinnofolkhögskolan: 5-årsjubileum 1985-90, Göteborg: Kvinnofolkhögskolan,1990.

Artiklar, rapporter och krönikor

Borkovic Jeanette, Ekengren Carina, Holmlid Ulla, ”Städernas oaser. Kvinnorna och Göteborgs koloniträdgårdar”, i Miljön har en historia från Skanör till Kiruna, (red. Per Eliasson), Rapporter om utbildning 8/2002, Miljödidaktiska texter, Malmö: Malmö högskola, 2002

Holmlid Ulla, Rang Birgitta, ”Kvinnofolkhögskolan – Women’s Folk High School. A feminist Adult Education Centre in Göteborg, Sweden”, Abstract, Göteborg: Kvinnofolkhögskolan, 1997

Holmlid Ulla, Rang Birgitta, ”Kvinnofolkhögskolan”, i Kön, naturvetenskap och teknik, NOT- projektets arbetsseminarium, Lidingö: 2000, s. 19

Hultin Lilian m.fl.,”Kvinnokursenkäten: Folkhögskolor med kvinnolinjer, kvinnokurser och kvinnostudier”, i Folkhögskolan 2/1981, s. 6-7

Hultin Lilian, ”Byggkurser på Kvinnohuset i Göteborg”, i Folkhögskolan 2/1982, s.15- 17

Larsson, Berit, ”En folkbildning mot upprepning och för förändring är ett samspel mellan regression och progression”, Kvinnofolkhögskolan 5 års jubileum 1985–90. Göteborg: Kvinnofolkhögskolan, 1990.

Larsson Berit, Wirén Agneta, ”Kön och språk”, Ord & Bild nr 1, 1992, s. 45-52

Larsson Berit, ”Feminism, pedagogisk praktik och Kvinnofolkhögskola – eller varför jag inte vill tala om feministisk pedagogik”, i Kvinnor, pedagogisk praktik: erfarenheter inom universitet och folkbildning (red. Ann-Marie Laginder), Göteborg: Nordens folkliga akademi, 1993, s. 23-28

Larsson, Berit, ”Den fasta grunden är inte identitet utan lojalitet”, Lambda Nordica. Tidskrift för homosexualitetsforskning. Vol.5, No 1, 1999.

Larsson, Berit, ”Värna den ’politiska människan’ ”, Buur Hansen, Ove Korsgaard, Bosse Bergstedt (red.), På kant med Europa? Om demokrati og nordisk folkeoplysning. Köpenhamn: Nordisk Folkhøjskoleråd, 2000.

Larsson Berit, ”Könsskillnad och folkbildning”, i Folkbildning och genus: det glömda perspektivet (red. Karin Nordberg och Kerstin Rydbeck), Linköping: Mimer, 2001, s.191-207

Larsson Berit, ”Att gå på besök; Arendtska samtal i en pedagogisk kontext”, i Om samtal: en nordisk antologi, (red. Ulla M. Holm) Alingsås: Ad Tendere, 2002, s.33-53

Larsson Berit, ”Betydelsen av att komma till tals”, Ord & Bild, nr 2-3, 2002, s. 65-71

Larsson, Berit, ”Folkbildning i solidaritetsarbetet komplicerade terräng”, i Nordplus Att utbilda världsmedborgare! – Nordiska folkhögskollärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap, Nordiska Folkhögskolerådet 2011.

Larsson, Berit, ”Practicing Democracy as an Agonistic Dialogue – A Radical Political Dimension of Popular Education” i Laginder, Nordvall & Crowther, Popular Education, Power and Democracy. Leicester: National Institute of Adult Continuing Education, 2012.

Larsson, Berit, ”För att vara feminist måste man först bli en”, i Röd avgång, 2/2012

Larsson, Berit, ”Den genusvetenskapliga undervisningens brännpunkt”, i Anna Lundberg & Ann Werner (red.), Genusvetenskapens pedagogik och didaktik. Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2013.

Larsson, Berit, ”Delade rum och oppositionella gemenskaper. –Några tankar om dagens folkbildning ur ett normkritiskt perspektiv”, Oscar Olsson Museets Skriftserie Nr. 7, 2015.

Larsson, Berit, ”Kvinnofolkhögskolan.  Ett delat rum med oppositionella gemenskaper”, i Vägval i skolans historia, Nättidning, sept. 2018.

 Larsson, Berit, ”Kvinnofolkhögskolan. Från ett eget rum till ett delat rum”, i Laginder, Önnesjö, Carlsson och Nylander (red.), Folkhögskolan 150 år. Stockholm: Folkbildning & Forskning Årsbok 2018.

Larsson, Berit, ”# Metoo – ett kollektivt vredesutbrott”, i Cirkeln, Studiefrämjandets tidning, nr, 4, 2018.

Rang Birgitta, ”NOT-projektet -tankegångar i Agenda 21:s anda? En studie av texter ur ett feministiskt perspektiv”. IDP-rapporter, NA-SPEKTRUM, Institutionen för pedagogik och didaktik, Lic.avhandling, Göteborgs universitet, 2005:11 nr 27.

Rang Birgitta m.fl. ”Informal and non-formal edcation” i The Gothenburg Recommendations on Education for sustainable Development, Chalmers, University of Gothenburg, SWEDESD, Göteborg: 2008, s. 49-53

Rang Birgitta, Wirén Agneta, ”Projekt Kunskapssyn- en arbetsrapport”, Göteborg: Kvinnofolkhögskolan 1998/99

Warberg Eva, ”Släpp på formaliteterna” i NIKE – vägledning, (red. Lotta Hellman), Stockholm: Hellman media AB, 2005, s. 13-29

Wirén Agneta, Warberg Eva, ” Se världen med kvinnors ögon” i Med kvinnors ögon, Stockholm: Brevskolan 1999, s.68-78

Wirén Agneta, ”Mormorsrundor – aldrig i livet!” i Folkhögskoleminnen III: en antologi (red. Berit Forsberg, Björn Höjer och Marianne Marcusdotter) Stockholm: Folkhögskolans veteranförening, 2005, s. 217-235

Virtanen Siri, Wirén Agneta, ”Study Circles and Learning Partnership” i Gender Genuine Education. A Challenge for Adult Education, Ludwigshafen: Socrates/ Grundtvig, 2003, s.35-47

Kvinnofolkhögskolans skriftserie

Högstadius Gabrielle, Wirén Agneta ” Kvinnor möts i cyberrymden”, Rapport, 2002

Larsson, Berit, ”Kvinnor behöver folkhögskolan och i folkbildningen behövs kvinnor”, Kvinnofolkhögskolans skriftserie, 1/1994.

Larsson Berit, ” Vad kan avses med separat organisering, separatistisk ideologi och separatism/autonomi?”, 2002

Larsson Berit, ” Ingen borde tiga! Om kön – makt och medborgarskap”, 1/2004

Larsson Berit, ” Solidaritet och systerskap” 2/2004

Warberg Eva, ” Från mångkulturalism till antirasism – etnokulturella väsen eller politiska subjekt?” 2005

Ansök