Publikationer

Här presenteras texter och publikationer av nuvarande eller tidigare medarbetare och deltagare på Kvinnofolkhögskolan.

Litteratur

Cresso Denise, Forsgren Elin, Linder Madeleine, Wirén Agneta, Handbok för syns skull. Pedagogiska förslag för vuxenutbildare, Göteborg: Kvinnofolkhögskolan, Socrates – Grundtvig III 2006

Forsgren Elin, Madeleine Linder, Wirén Agneta, Equal Visions. To Mix Visual Impaired and Sighted Students. A Handbook for Adult Education Organisors, Göteborg: Kvinnofolkhögskolan – 2006 Socrates – Grundtvig III 2006

Kvinnofolkhögskolan: 5-årsjubileum 1985-90, (red. Agneta Wirén, Gunilla Hollander, Lisbeth Stenberg och Kerri Corley), Göteborg: Kvinnofolkhögskolan, 1990

Larsson Berit, Ljus och Upplysning äfven för kvinnan: kvinnors medborgarbildning i den svenska folkhögskolan 1868-1918, Göteborg: Anamma, 1997

Larsson Berit, Agonistisk feminism och folklig mobilisering, doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Göteborg/ Stockholm: Makadam förlag, 2009

Larsson Berit, Ett delat rum. Agonistisk feminism och folklig mobilisering – exemplet Kvinnofolkhögskolan, Göteborg/Stockholm: Makadam förlag, 2010

Studiecirkeln Kvinnorna i Göteborgs äldsta hus, Fruarna i Göteborgs äldsta hus (red. Marie Hedberg, Stina Sundberg m.fl.), Göteborg: Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan, 2005

Artiklar och rapporter

Borkovic Jeanette, Ekengren Carina, Holmlid Ulla ”Städernas oaser. Kvinnorna och Göteborgs koloniträdgårdar”, i Miljön har en historia från Skanör till Kiruna, (red. Per Eliasson), Rapporter om utbildning 8/2002, Miljödidaktiska texter, Malmö: Malmö högskola, 2002

Holmlid Ulla, Rang Birgitta, Kvinnofolkhögskolan – Women’s Folk High School. A feminist Adult Education Centre in Göteborg, Sweden, Abstract, Göteborg: Kvinnofolkhögskolan, 1997

Holmlid Ulla, Rang Birgitta, ”Kvinnofolkhögskolan”, i Kön, naturvetenskap och teknik, NOT- projektets arbetsseminarium, Lidingö: 2000, s. 19

Hultin Lilian m.fl.,”Kvinnokursenkäten: Folkhögskolor med kvinnolinjer, kvinnokurser och kvinnostudier”, i Folkhögskolan 2/1981, s. 6-7

Hultin Lilian, ”Byggkurser på Kvinnohuset i Göteborg”, i Folkhögskolan 2/1982, s.15- 17

Larsson Berit, ”Feminism, pedagogisk praktik och Kvinnofolkhögskola – eller varför jag inte vill tala om feministisk pedagogik”, i Kvinnor, pedagogisk praktik: erfarenheter inom universitet och folkbildning (red. Ann-Marie Laginder), Göteborg: Nordens folkliga akademi, 1993, s. 23-28

Larsson Berit, ”Könsskillnad och folkbildning”, i Folkbildning och genus: det glömda perspektivet (red. Karin Nordberg och Kerstin Rydbeck), Linköping: Mimer, 2001, s.191-207

Larsson Berit, ”Att gå på besök; arendtska samtal i en pedagogisk kontext”, i Om samtal: en nordisk antologi, (red. Ulla M. Holm) Alingsås: Ad Tendere, 2002, s.33-53

Larsson Berit, ”Betydelsen av att komma till tals”, Ord & Bild, nr 2-3, 2002, s. 65-71

Larsson Berit, Wirén Agneta, ”Kön och språk”, Ord & Bild nr 1, 1992, s. 45-52

Rang Birgitta, NOT-projektet -tankegångar i Agenda 21:s anda? En studie av texter ur ett feministiskt perspektiv. IDP-rapporter, NA-SPEKTRUM, Institutionen för pedagogik och didaktik, lic.avhandling, Göteborgs universitet, 2005:11 nr 27

Rang Birgitta m.fl. ”Informal and non-formal edcation” i The Gothenburg Recommendations on Education for sustainable Development, Chalmers, University of Gothenburg, SWEDESD, Göteborg: 2008, s. 49-53

Rang Birgitta, Wirén Agneta, Projekt Kunskapssyn- en arbetsrapport, Göteborg: Kvinnofolkhögskolan 1998/99

Warberg Eva, ”Släpp på formaliteterna” i NIKE – vägledning, (red. Lotta Hellman), Stockholm: Hellman media AB, 2005, s. 13-29

Wirén Agneta, Warberg Eva, ” Se världen med kvinnors ögon” i Med kvinnors ögon, Stockholm: Brevskolan 1999, s.68-78

Wirén Agneta, ”Mormorsrundor – aldrig i livet!” i Folkhögskoleminnen III: en antologi (red. Berit Forsberg, Björn Höjer och Marianne Marcusdotter) Stockholm: Folkhögskolans veteranförening, 2005, s. 217-235

Virtanen Siri, Wirén Agneta, ”Study Circles and Learning Partnership” i Gender Genuine Education. A Challenge for Adult Education, Ludwigshafen: Socrates/ Grundtvig, 2003, s.35-47

Kvinnofolkhögskolans skriftserie

Högstadius Gabrielle, Wirén Agneta ” Kvinnor möts i cyberrymden”, rapport, 2002

Larsson Berit, ” Feminism, Pedagogical Practice and Kvinnofolkhögskolan or Why I don´t Want to Talk about ”Feminist Pedagogy”, 2002

Larsson Berit, ” Vad kan avses med separat organisering, separatistisk ideologi och separatism/autonomi?”, 2002

Larsson Berit, ” Ingen borde tiga! Om kön – makt och medborgarskap”, 1/2004

Larsson Berit, ” Solidaritet och systerskap” 2/2004

Warberg Eva, ” Från mångkulturalism till antirasism – etnokulturella väsen eller politiska subjekt?” 2005

Film

En viktig del av Joyceföreningens verksamhet har bestått i videoproduktion. Ansvarig är föreningens arbetsgrupp Feminist Video Network som gjort ett tiotal filmer om enskilda kvinnor och kvinnoprojekt i världen. Dessa filmer finns till uthyrning eller försäljning på skolan (hyra 250 kronor, köp 350 kronor, plus porto). Filmerna är 20-40 minuter långa och finns både på engelska och svenska. Ev överskott går tillbaka till föreningen. Vid beställning av film, skicka email till eva.warberg(at)folkbildning.net.

Exempel på filmer som går att hyra eller köpa:

Vad tycker du? – en diskussion om feminism (1992)

Det finns gränser – om demokrati och rasism ( 1993)

It´s all linked together – om kvinnor i Syd och Nord, från en Afrikakonferens i Stockholm (1993)

Nordiskt Forum i Åbo – bl.a. ett tal av Nawal el Sadawi (1994)

Den tredje platsen – en film om kvinnor och utveckling i Indien (1994)

De reste till Kina – om FN:s kvinnokonferens i Beijing 1995

Jag vill ha båda – en film om kvinnor i Kina och om kinesiska kvinnor i Sverige, hur ser deras tankar och drömmar ut? (1995)

Jag är inte bara En (I´m not just one) – indiska feministers tankar kring de religiösa och etniska konflikter som finns i Indien (1998)

The enemy Other – om hinduhögerns rekrytering av kvinnor och feministernas svar på detta (2008)