Profil

Skolans inriktning är samhällsförändring mot en demokrati, där människor har lika värde. All vår undervisning har genusperspektiv.

Ett viktigt mål med skolans kurser är att ge deltagarna ökade möjligheter till att ta aktiv del i samhället. All verksamhet är religiöst och partipolitiskt obunden, men tar sin utgångspunkt i det faktum att kvinnor i hela världen är politiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt diskriminerade.

De som söker till Kvinnofolkhögskolan är i olika åldrar, har olika bakgrund, mål och studievanor. En del vill bli färdiga med sina grundskole- eller gymnasiestudier. Andra vill bättra på sina kunskaper i svenska eller naturkunskap, lära sig använda dator, videokamera eller pröva på ett hantverk. Många är intresserade av feminism och genusfrågor.

Ansök