Pågående projekt

Pågående projekt

Helhetslyftet (Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF)

Projektet Helhetslyftet erbjuder insatser för tredjelandsmedborgare. Målet är att stärka språkutveckling i svenska, förbereda för inträde på arbetsmarknaden och öka känslan av delaktighet i samhället.

Personalen som deltar i Helhetslyftet kommer att få kompetensutveckling löpande under projektet. Stort fokus kommer att ligga på frågor kring bemötande, medskapande och EU:s horisontella principer; jämlikhet, jämställdhet och ickediskriminering. Kvinnofolkhögskolan kompetensutvecklar nu inom detta område.

Projektet är treårigt och sträcker sig till sommaren 2025. Det finansieras av EU:s Asyl, migrations- och integrationsfond och drivs av folkhögskoleförvaltningen Västra Götalandsregionen tillsammans med 30 partners med verksamhet i 16 kommuner i Västra Götaland och Kungsbacka kommun i Halland. I partnerskapet ingår regionen, kommuner inklusive vuxenutbildningar, naturbruks- och folkhögskolor, studieförbund och frivilligorganisationer.

Som ringar på vattnet – metodutveckling för hållbar lokal mobilisering (Jämställdhetsmyndigheten)

Projektet arbetar för att stärka unga kvinnors organisering i politiskt eftersatta områden.

Samverkanspart Integrationscenter för kvinnor (ICK).

Projektet pågår mellan 230801 – 240331