Målparagraf

Målparagraf

Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans målparagraf

Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan har till huvuduppgift att främja kvinnors studier och utbildning.

Stiftelsen skall upprätta en skola och befordra verksamheten vid densamma.

All verksamhet skall drivas av kvinnor och för kvinnor.

Stiftelsen skall befrämja förståelse och solidaritet mellan kvinnor från olika kulturer.

Verksamheten skall vara religiöst och partipolitiskt obunden.

Stiftelsen skall stödja en verksamhet som ger allmän medborgerlig bildning samt aktivt arbeta för att motverka patriarkala strukturer och alla former av förtryck, såväl lokalt som globalt.

Stiftelsen skall stödja verksamheter som tar sin utgångspunkt i kvinnors livssituationer, livserfarenheter, forskning, kultur och historia samt återerövra glömd eller förnekad kvinnokunskap.

Stiftelsen skall medverka till att vidareutveckla de feministiska arbetsformer som vuxit fram ur kvinnorörelsen.

Öppna och generösa arbetsformer skall göra det möjligt för kvinnor att respektera varandra samt ge kvinnor mod att ta ansvar för bl.a. sin ekonomi, sitt yrkesval, sitt boende och sin sexualitet.

I enlighet med denna målsättning skall stiftelsen vara ett stöd för de verksamheter som handledare och deltagare gemensamt utformar.