Personal

Rektor

Marijana Smilevska

marijana.smilevska(at)folkbildning.net

Lärare

Amanda Erlandsdotter Olsson

amanda.erlandsdotter.olsson(at)folkbildning.net

Annebeth Holt

annebeth.holt(at)folkbildning.net

Berit Larsson

larssonberit8@gmail.com

Erika Kuylenstierna

erika.kuylenstierna.kvi(at)folkbildning.net

Eva Gartinger

eva.gartinger.kvi(at)folkbildning.net

Eva Warberg

eva.warberg(at)folkbildning.net

Gabrielle Högstadius

gabrielle.hogstadius(at)folkbildning.net

Gladyz Pabon

gladys.pabon.kvi(at)folkbildning.net

Gunilla Halvarsson

gunilla.halvarsson.kvi(at)folkbildning.net

Jill Abelsson

jill.abelsson.kvi(at)folkbildning.net

Johanna Gustavsson

johanna.gustavsson.kvi(at)folkbildning.net

Katja Sila

katja.sila(at)folkbildning.net

Katja Timgren

katja.timgren.kvi(at)folkbildning.net

Lisa Gustafsson

lisa.gustafsson.kvi(at)folkbildning.net

Madeleine Linder

madeleine.linder(at)folkbildning.net

Marzieh Zand

marzieh.zand.kvi(at)folkbildning.net

Paula Carlsson

paula.carlsson(at)folkbildning.net

Pia Sundh

pia.sundh(at)folkbildning.net

Sofia Lundkvist

sofia.lundqvist.kvi(at)folkbildning.net

Bibliotekarie

Gunilla Halvarsson

gunilla.halvarsson.kvi(at)folkbildning.net

Kafé

Nihal Özkan

nihal.ozkan(at)folkbildning.net

0761-267967

Administration & vaktmästeri

Anneli Andelin

anneli.andelin(at)folkbildning.net

Ekonomiansvarig

Touran Azem

0761-267953

touran.azem.kvi(at)folkbildning.net

Kommunikation

Hemsida:

Eva Gartinger

eva.gartinger.kvi(at)folkbildning.net

Sociala medier:

Felicia Mulinari

felicia.mulinari.kvi(at)folkbildning.net

Layout:

Elin Hjerthén

elin.hjerthen.kvi(at)folkbildning.net

IT-ansvarig

Kerri Corley

kerri.corley(at)folkbildning.net

Ekonomiassistent & administratör

Mona Frank

0761-267955

mona.frank(at)folkbildning.net

Löneadministratör

Ingrid Lindholm

0761-267955

ingrid.lindholm.kvi(at)folkbildning.net

Montessoriförskolan

Cecilia Bernhardsson

0761-267947

cecilia.bernhardsson(at)folkbildning.net

Eva Fahl – Förskolechef

0761-267947

eva.fahl(at)folkbildning.net