Personal

Expedition
031-780 35 00
expedition@kvinnofolkhogskolan.se

Rektor
Marijana Smilevska
marijana.smilevska@kvinnofolkhogskolan.se

Kommunikation
Maria Jacobson
maria.jacobson@kvinnofolkhogskolan.se

Montesoriförskola
Eva Fahl 
0761-267947
eva.fahl@kvinnofolkhogskolan.se