26 mars 2019

Så skapades prostitutionen

Tankar om prostitution, makt och kvinnors motstånd med utgångspunkt från reglementeringen i Göteborg 1865-1918.


Gunnel Karlsson, univ. lektor vid Örebro universitet inleder vårens tema; Pornografi & prostitution, med en spännande föreläsning om vad som skedde i Göteborg runt förra sekelskiftet.


Gunnel Karlsson disputerade på en avhandling om det soc.demokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och makt inom SAP, och har sedan 1990-talet forskat på kön och politik.Tid: Kl. 18-20
Plats: Kvinnofolkhögskolan, ingång från Kryssdäcket, Masthuggstorget.