30 oktober 2018

Pornografi och prostitution – INSTÄLLD! (nytt datum kommer)

Tankar om prostitution, makt och kvinnors motstånd med utgångspunkt från reglementeringen i Göteborg 1865-1918.

Gunnel Karlsson, univ. lektor vid Örebro universitet inleder vårt tema med en spännande föreläsning om vad som skedde i Göteborg runt förra sekelskiftet.

Gunnel Karlsson disputerade på en avhandling om det soc.demokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och makt inom SAP, och har sedan 1990-talet forskat på kön och politik.

Varmt välkomna till en föreläsning i samverkan med projektet Göteborgskvinnor i rörelse!

Fika finns till självkostnadspris!

Tid: 18.00 – 20.00

Plats: Kvinnofolkhögskolan, ingång från Kryssdäcket, Masthuggstorget

 

Bild Pehr Nordqvist