22 januari 2019

Kampen om vården – Hur vinner vi?

Allt åt alla Göteborg arrangerar panelsamtal på Kvinnofolkhögskolan


Vården är i kris!

Att jobba inom sjukvården är svårt och en under lång tid har allt större tyngder lagts på vårdarbetarnas axlar. Personaltätheten har minskat, stressen har blivit större och nu har politikerna i regionen beslutat att genomföra ett gigantiskt sparpaket på hundratals miljoner.
Medan flera hundra heltidstjänster kan komma att försvinna säger Johnny Bröndt (M) Styrelseordförande på Sahlgrenska såhär:
– Det kommer att märkas, men vi har så duktig personal på sjukhuset så jag tror det får minimal effekt.

Den arrogans som Johnny Bröndt finns inte bara i Göteborg utan har blivit allmän trend bland politiker och vårdchefer i Sverige.

Vården är i motstånd!

Just nu pågår ett uppror inom vården. Ett långsamt puttrande av röster och viljor som har tröttnat på att ständigt jobba hårdare enbart p.g.a. politikers inkompetens. Detta uppror har gett sig tillkänna i BB-ockupationerna i Sollefteå och Dorotea, löneuppror och massuppsägningar. Politikernas nedskärningsfester möter ständigt på motstånd från de som faktiskt utgör vården – dess anställda och de som behöver den.

Vi vet att tillsammans har vi makten och viljan att förändra!

Vi i Förbundet Allt Åt Alla ser ett behov av att samla de krafter som strider för en förändring. Därför arrangerar vi ett panelsamtal under rubriken ”Kampen om vården – Hur vinner vi?” med deltagare från olika kämpande grupper inom vården för att skapa en diskussion om vår gemensamma styrka och för att hitta metoder för en vård där makten ligger hos arbetarna och patienterna.

Plats: Kvinnofolkhögskolan, ingång från Kryssdäcket, Masthuggstorget

Tid: 18.00 – 20.00

No border kitchen ser till att det finns mat att köpa för en billig peng från 17.00.

Nu kör vi!