3 december 2019

Internationella funktionsrättsdagen

Dagen handlar om mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlika livsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Funktionsrätt Göteborg uppmärksammar detta med en heldag i Nordstan i Göteborg.