4 maj 2013 kl 18:00 – 20:00

Genuståget bjuder in till kafé!

Genuståget, en kurs vid Kvinnofolkhögskolan, bjuder in till kafé!

Genuståget är en resandekurs där vi fokuserar på att möta feministiska, antirasistiska,hbtq – rörelser i Europa. För vi vill lära oss mer om aktivismen i länderna runt omkring oss, skapa kontakter, bilda nätverk och kanske planera för samverkan.

Nu har den sista vagnen av Genuståget tuffat in på Göteborgs central. I två veckor har vi tagit tempen på feminismen och andra politiska rörelser i tre städer, Berlin (Tyskland), Warszawa (Polen) och Lviv (Ukraina). Genom våra möten med dessa engagerade aktivister som är fyllda med kamplust, har vi fått mycket kunskap och många tankar och idéer som vi vill dela med oss av.

Därför vill vi bjuda in till samtal med er om detta. Så kom till Kvinnofolkhögskolan och fika och prata om vår resa!

Vägbeskrivning: Spårvagnshållplats Masthuggstorget, 3’an, 9’an och 11’an går dit. Sedan finns det två ingångar till Kvinnofolkhögskolan, dels via kryssdäcket vid själva Masthuggstorget. Denna ingång är dock inte tillgänglig för rullstol och permobil! Då hänvisar vi istället till ingång vid första Långgatan 28 b, mittemot Masthuggstorgets spårvagnshållplats.

Tillgänglighet: lokalerna är tillgängliga för rullstolsburna.