27 januari 2020

Förintelsens minnesdag

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. År 2020 är det 75 år sedan.
Läs mer: https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/forintelsens-minnesdag