1 december 2019

EU-rättigheter fyller tio år

EU:s Fundamental Rights Charter blev antagen som juridiskt bindande för tio år sedan. Den senaste rapporten om jämställdhet innehåller mycket matnyttigt om ämnet. Mer om om tio-årsdagen.