Gunhild Kyle

Varför skapa en enkönad undervisning när vi äntligen gjort oss av med det gamla könssegregerade utbildningssystemet?

I min egenskap av kvinnohistoriker har jag under årens lopp fått ganska stor erfarenhet av arbete i olika kvinnogrupper med högst skiftande social sammansättning. Mycket ofta har jag då mötts av reaktionen: “Det känns bra att vara bland kvinnor ibland, att få tänka över och analysera sin egen situation tillsammans med dem.” Vad som i begynnelsen kanske föreföll som ett individuellt, orättvist kvinnoöde visar sig vara en kollektiv erfarenhet och ett resultat av en historisk utveckling. Den insikten kan vara första steget till frigörelse och självmedvetande. Det tycks vara viktigt att denna process åtminstone får börja i gemenskap med individer av det egna könet. Utrymmet för saklighet och kunskap växer då inlärningen får ske i en avspänd och trygg atmosfär. En Kvinnofolkhögskola är särskilt viktig för de kvinnor som inte i första hand söker sig till universiteten. De har i sina liv ofta upplevt den påtagliga bristen på jämställdhet i dagens samhälle. En Kvinnofolkhögskola blir en plats där kvinnoforskaren kan dela med sig av sina resultat, samtidigt som denna kontakt stimulerar till nya frågor.

Gunhild Kyle

Ansök