Historia

Historia

I april 1985 togs ett beslut i riksdagen om en självständig kvinnofolkhögskola och ett halvår senare var de första kurserna i full gång på Kvinnofolkhögskolan. Efter nästan ett decenniums planerande, experimenterande och påverkansarbete hade visionen äntligen förverkligats och nu, snart 40 år senare, fortsätter skolan att vara en viktig feministisk mötesplats.

1976 bildades inom kvinnorörelsen i Göteborg en arbetsgrupp för en kvinnofolkhögskola. Med Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad som förebild, och via samarbete med liknande grupper i Norden, diskuterade arbetsgruppen hur en folkhögskoleverksamhet för kvinnor skulle kunna se ut. Under flera års möten, seminarier och studiecirklar debatterade man ideologiska frågor, antog gemensamma stadgar och började så småningom utforma kurser. Från början var tanken att inrikta sig mot arbetslösa kvinnor och invandrade kvinnor, och att bryta könsuppdelningen på arbetsmarknaden.

DEN FÖRSTA KURSEN

På Kvinnohuset i Gamlestan anordnades 1979 den första kursen – en byggkurs. Efterhand utvidgades verksamheten och utöver byggkurser gavs också introduktionskurser och sfi-kurser. Dessutom fanns, liksom nu, en förskoleverksamhet för kursdeltagares barn. Kurserna gavs först i samarbete med Göteborgs folkhögskola och senare med Nordiska folkhögskolan, men 1983 återupptogs planerna på att skapa en självständig kvinnofolkhögskola och Stiftelsen Kvinnofolkhögskolangrundades.

KVINNOFOLKHÖGSKOLAN ÖPPNAR DÖRRARNA

Efter ett intensivt planerings- och påverkansarbete togs 1985 ett beslut i riksdagen om en kvinnofolkhögskola och samma år slog Kvinnofolkhögskolan upp portarna på Nordostpassagen. Sedan dess har ett otal olika kurser, projekt och samarbeten utförts: resandekurser till Indien, samverkan med organisationer och nätverk i Latinamerika och Östeuropa, kurser i naturvetenskap, hiphop, dokumentärfilm, äldreomsorg, medborgarskap, hantverk och intersektionalitet, för att nämna några.

2004 flyttade skolan till lokaler på Första Långgatan där det livliga folkbildnings- och rörelsearbetet fortsätter. Skolans uppdrag som rörelsefolkhögskola är att vara en resurs för feministiska rörelser, vilket förutsätter dialog och att skolan engagerar sig i och påverkas av de diskussioner som förs i rörelserna.

Viktiga årtal i Kvinnofolkhögskolans historia:

1976 Arbetsgruppen för en kvinnofolkhögskola börjar arbeta.

1978 Sveriges första kvinnohus öppnas i Göteborg i gamla apoteket Måsen Gamlestan.

1979 Kvinnohøjskolen i Visby, Danmark, startar i februari.

1979 Den första Byggkursen, under Göteborgs folkhögskola, startar i mars på Kvinnohuset med 20 deltagare. Kurslängd 20 veckor. Förskola för 12 barn.

1979-85 Sex byggkurser genomförs med sammanlagt 200 deltagare.

1981 Nordiska folkhögskolan blir ny samverkanspart.

1983 Ytterligare en kurs startar: Introduktionskurs, en sfi-kurs för invandrade kvinnor i samverkan med IFFI. I egna lokaler och med egen förskola. 10-15 deltagare.

1983 Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan bildas.

1983 En ansökan om att få starta en självständig skola skickas in till SÖ.

1984/85 Två fortsättningskurser i teknik går parallellt med Byggkursen. 15 veckor med 15 deltagare.

1984/85 Seminarier om en ny skola hålls varje månad på Kvinnohuset

1984 En motion om en självständig folkhögskola läggs fram i riksdagen. Den avslås.

1985 Den 10 april tas beslut i riksdagen om en självständig kvinnofolkhögskola.

1985 Den 1 september startar de första fyra långa kurserna på Nordostpassagen med sammanlagt 77 deltagare. Det första året genomfördes också 42 kortkurser. Skolans volym det första året var 2 800 deltagarveckor.

1985-2004 Verksamheten växer. Filialer bl.a. i Bergsjön. Samtidigt diskuteras flytt till nya lokaler.

2004 Skolan flyttar till nya lokaler på Första Långgatan i Göteborg.