Ansök om medel ur Kvinnofolkhögskolans gåvo- och minnesfonder

Ansök om medel ur Kvinnofolkhögskolans gåvo- och minnesfonder

Medel ur gåvo- och minnesfonden kan sökas för ändamål och aktiviteter som gagnar Kvinnofolkhögskolans kvinnopolitiska mål och ur de specifika minnes- och gåvofonderna till aktiviteter i en specifik kvinnas anda. Fonden delar inte ut individuella stipendier.

Kvinnofolkhögskolans Gåvo- och Minnesfond har för närvarande beslutat att lägga utdelning av stipendier på is.

Ansökan

Medel ur gåvo- och minnesfonden kan sökas för ändamål och aktiviteter som gagnar Kvinnofolkhögskolans kvinnopolitiska mål och till aktiviteter i en specifik kvinnas anda.

Beskriv i ansökan: bakgrund till projektet/aktiviteten, projektet/aktivitetens syfte och mål och hur projektet/aktiviteten skall genomföras samt eventuella samarbetsparter. Bifoga en tidplan för projektet/aktiviteten och en projektbudget.

Observera: Fonden delar inte ut individuella stipendier till enskilda personer.

Ansökan märks med ”Ansökan ur Kvinnofolkhögskolans gåvo- och minnesfond” och mailas till:

E-post: expedition@kvinnofolkhogskolan.se

eller skickas per post till

Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg

Datum

När det blir aktuellt kommer Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans stiftelsestyrelse fatta beslut om utdelning vid stiftelsens årsmöte.

Besked

Besked om stipendium lämnas när det blir aktuellt.

Redovisning

Stipendiemottagaren skall efter avslutat projekt lämna en beskrivande text om hur projektet har gått och vad man uppnått och en beskrivning hur medlen använts.

Skulle redovisning inte inkomma är stipendiemottagaren återbetalningsskyldig för hela det beviljade beloppet. Stiftelsen kommer då att ställa krav på återbetalning.

Information: För frågor kontakta ingrid.lindholm@kvinnofolkhogskolan.se