Olika och jämlika- hur kan vi arbeta normmedvetet?

Ansökan till vårterminen 2022 är öppen. (Ansökan till höstterminen 2021 är stängd).

Hur kan vi bryta med invanda mönster och tankesätt som skapar diskriminering och ojämlikhet? Vi går igenom centrala tankegångar inom maktkritiska perspektiv för att sedan tillämpa dessa.

Hör Eva Warberg, en av lärarna på Olika & Jämlika berätta om kursen i en video på Instagram.

En viktig del av kursen är just att tillämpa teorierna på olika situationer; det kan vara på en arbetsplats, en utbildning eller i en förening – liksom att arbeta utifrån ett intersektionellt perspektiv.

Läs mer i foldern online eller i pdf.

Du kan läsa mer om kursen i den digitala foldern om Olika och jämlika. Du kan dela foldern, ladda ner som en pdf och skriva ut. Ladda ner foldern i pdf genom att klicka på Ladda ner.

Digitala träffar
Vi träffas varannan vecka, oftast torsdagar kl 17:30-19:30 i videokonferenser där kurslitteraturen diskuteras.

Kursledarna håller även en del föreläsningar online som introduktion till litteraturen. Kursen har en folkbildningsprofil där den gemensamma kunskapsutvecklingen är viktig.

Kursen är på 25 eller 50 procent distans och inleds med en frivillig fysisk träff (undantag görs om du bor utanför Sverige). Ange vilken studietakt du vill läsa.

Så här arbetar vi på kursen.

Se Litteraturlista för kursen.

Studietakt: 25 % eller 50 %

Längd: 1 termin

Kurstid: 17 januari – 10 juni

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå 25 eller 50 % studietakt. Endast möjlighet till CSN vid 50 %.

Kostnader: 300 kronor/termin

Kontakt: eva.warberg@kvinnofolkhogskolan.se

Ansök