Olika och jämlika- hur kan vi arbeta normmedvetet?

Hur kan vi bryta med invanda mönster och tankesätt som skapar diskriminering och ojämlikhet? Vi går igenom centrala tankegångar inom maktkritiska perspektiv för att sedan tillämpa dessa. En viktig del av kursen är just att tillämpa teorierna på olika situationer; det kan vara på en arbetsplats, en utbildning eller i en förening – liksom att arbeta utifrån ett intersektionellt perspektiv.

Vi träffas varannan vecka i videokonferenser där kurslitteraturen diskuteras.

Kursledarna håller även en del föreläsningar on-line som introduktion till litteraturen. Kursen har en folkbildningsprofil där den gemensamma kunskapsutvecklingen är viktig.

Kursen är på 50 procent distans och inleds med en obligatorisk fysisk träff (undantag görs om du bor utanför Sverige).

Så här arbetar vi på kursen.

Se Litteraturlista för kursen.

Studietakt: 50 %

Längd: 1 termin

Kurstid: NYTT DATUM 7 september – 18 december 2020

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå 50 % studietakt. 

Kostnader: 500 kronor/termin

Kontakt: eva.warberg@kvinnofolkhogskolan.se

Ansök