Olika och jämlika HT 20

Litteraturlista

Arendt, Hannah, (2017). Rätten till rättigheter: Politiska texter. Hägersten: Tankekraft förlag.

Bacchi, Carol, (2019).[Video] 1.Introduction: locating the WPR approach.
https://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/career-development/online-
training/resources-tools/the-wpr-approach#wpr-workshop (Hämtad 2020-06-10)

Bacchi, Carol, (2019).[Video] 2.WPR step by step.
https://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/career-development/online-
training/resources-tools/the-wpr-approach#wpr-workshop (Hämtad 2020-06-10)

Börjesson Mats & Rehn, Alf (2009), Begreppbart – Makt. Stockholm: Liber.
Dahlén, Sandra, Krokben och utsträckta händer, intersektionella perspektiv på makt, 2:a upplagan, http://www.jamstall.nu/jamda/#/post/1/960

Larsson. Berit (2009) Ett delat rum – agonistisk feminism och folklig mobilisering. Kapitel 10 & 13. Stockholm & Göteborg: Makadam förlag.

Mattsson, Tina (2015), Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis. s.11-105. Malmö: Gleerups. 2. Uppl.

Mouffe, Chantal (2016). Agonistik, s. 9-58 Hägersten: Tankekraft förlag.

Young, Iris (2000). Förtryckets fem ansikten. I Young, I. Att kasta tjejkast. Stockholm: Atlas.

Detta är en del av litteraturen. PDF-filer, filmade föreläsningar och ppt-presentationer kommer att läggas ut på vår plattform. Material till vald fördjupningsdel; crip, dekolonialitet, queer, jämställdhet/feministisk teori eller ålderism, kommer att läggas ut senare.

Ansök