Olika och jämlika VT 21

Olika och jämlika VT 21

Litteraturlista 

Dahlén, Sandra, Krokben och utsträckta händer, intersektionella perspektiv på makt, 2:a upplagan www.signahl.se/gratis-material

Larsson. Berit (2009) Ett delat rum – agonistisk feminism och folklig mobilisering. Kapitel 10 & 13. Stockholm & Göteborg: Makadam förlag. (Endast de som läser 50%)

Mattsson, Tina (2015), Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis. s.11-105. Malmö: Gleerups. 2. Uppl. 

Mouffe, Chantal (2016). Agonistik, s. 9-58 Hägersten: Tankekraft förlag. (25% läser introduktionen. 50% läser s.9-58)

Young, Iris (2000). Förtryckets fem ansikten.  I Young, I. Att kasta tjejkast. Stockholm: Atlas.

(kommer läggas ut som PDF då den har utgått)

Detta är en del av litteraturen. PDF-filer, filmade föreläsningar och ppt-presentationer kommer att läggas ut på vår plattform på Google Classroom. Denna får ni tillgång till när kursen startar genom att ni får en e-postadress från skolan.

Ansök