Olika och jämlika VT 21

Litteraturlista 

Bernstein, Richard ( 2019) Varför läsa Hanna Arendt idag?. Bokförlaget Daidalos.

Dahlén, Sandra, Krokben och utsträckta händer, intersektionella perspektiv på makt, 2:a upplagan.

Larsson. Berit (2009) Ett delat rum – agonistisk feminism och folklig mobilisering. Kapitel 10 & 13. Stockholm & Göteborg: Makadam förlag.

Mattsson, Tina (2015), Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis. s.11-105. Malmö: Gleerups. 2. Uppl. 

Mouffe, Chantal (2016). Agonistik, s. 9-58 Hägersten: Tankekraft förlag.

Young, Iris (2000). Förtryckets fem ansikten. 

Young, I. Att kasta tjejkast. Stockholm: Atlas. (kommer läggas ut som PDF).

Detta är en del av litteraturen. PDF-filer, filmade föreläsningar och ppt-presentationer kommer att läggas ut på vår plattform. 

Ansök