Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans Minnes- och Gåvofond

Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans Minnes- och Gåvofond

Mottagare av 2022 års stipendium ur Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans Gåvo- och Minnesfond till Lilian Hultins och Stina Sundbergs minne, är föreningen Pennskaftet för att genomföra en bildningsresa med medlemmar.

Föreningen Pennskaftet tilldelas för detta projekt ett stipendium om 14 500 kr.

Stipendieutdelning skedde i samband med Kvinnofolkhögskolans skolavslutning, 10 juni.

Föreningen Pennskaftet är en nationell förening som verkar för att stärka kvinnliga journalister och fotografer i deras yrkesutövning och att fler kvinnor syns och hörs i media. Föreningen bildades 1988.

Stiftelsens Kvinnofolkhögskolans Gåvo- och Minnesfond

Medel ur Gåvo- och Minnesfonden kan utdelas för ändamål och aktiviteter som gagnar Kvinnofolkhögskolans kvinnopolitiska mål och till aktiviteter i Lilian Hultin och Stina Sundbergs anda.

Lilian Hultin var en av Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans grundare. Utan henne hade Kvinnofolkhögskolan inte funnits. Lilians arbete var från 1970-talet och framåt helt inriktat på att stärka kvinnors ställning i samhället. Lilian var en idérik och handlingskraftig kvinna. Hon satte den politiska kampen högt i allt hon gjorde. Hon utgick alltid från människor i en kollektiv grupprocess. Hennes arbete präglades av att tillföra något för den enskilda människan och samtidigt påverka samhälleliga strukturer på kort eller lång sikt.

Lilians pedagogiska kunnande och valet att verka inom folkbildningen var hennes redskap i kampen. Hennes projekt var oftast uppbyggda så att de kvinnor som berördes av projektens mål själva deltog i processen. Hon verkade inom det rådande systemet och sökte alltid samarbete med viktiga samhällsinstitutioner.

Stina Sundberg var en av grundarna av Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan och verkade som skolans rektor under många år. Stina Sundberg var under hela sitt liv aktiv inom kvinnorörelsen, LGBT-rörelsen och den feministiska rörelsen. Hon var aktiv inom bland annat Kvinnohuset, Tjejfilm och Lesbisk Front.

Stina värnade om de politiskt autonoma grupperna, de radikala, nydanande, fria feministiska/jämställdhetsaktiva grupper som verkar på den politiska arenan via konkreta och konstruktiva verksamheter. Efter sitt rektorsuppdrag arbetade hon som kanslichef på RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) och som jämställdhetssamordnare för Västra Götalandsregionen.

Stina Sundberg var med och byggde upp Feministiskt initiativ tillsammans med feminister runt om i landet och blev Sveriges första öppet lesbiska kvinna på en partiledarposition.