Nationell bokcirkel utifrån filosofen Byung Chul Han startar ht20 med Berit Larsson!

Nationell bokcirkel utifrån filosofen Byung Chul Han startar ht20 med Berit Larsson!

Byung Chul Han är filosofen som tittar på den västerländska kulturen och berättar vad han ser. Han frågar sig bland annat varför den psykiska ohälsan är så stor, och hur vi assimilerar den andre. Den andre skrämmer oss så vi strävar istället efter att allt ska vara som jag.

Han menar att tiden när den andre existerade inte längre finns och att vi idagistället satsar på positiviteten i densamme. Idag är vi människor produktionsvarelser och samtidigt reproducerar vi oss som identiska produkter. Ju mer produktiva vi är  desto mer värdefulla. Ju mer massifierat samhället är desto mer produktivt.

Annanhet blir bara något negativt inom ett sådant system. De ökade depressionerna och den ökade psykiska ohälsan som vi erfar föds inom oss i detta system där vi strävar efter att vara helt lika och förgöra oss själva.

Byung Chul Han menar att vi har slutat reflektera över världen. Idag tänker vi inte, vi bara konsumerar information. Det finns ingen tid för tanke och reflektion och teknologin motiverar oss inte för informationen finns alltid tillgänglig på nätet. Inget behöver processas. Det är bara att konsumera.

Så låt oss göra just det i en bokcirkel. Låt oss fördjupa oss i tanken, dela våra olika erfarenheter, tänka tillsammans och bygga ny kunskap.

Varmt välkomna,

Gabrielle Högstadius